Wymagania na poszczególne oceny


Klasa I
Edukacja wczesnoszkolna - ściągnij
Język angielski - ściągnij
Religia - ściągnij


Klasa II
Edukacja wczesnoszkolna - ściągnij
Język angielski cz.1 - ściągnij
Język angielski cz.2 - ściągnij
Religia - ściągnij


Klasa III
Edukacja wczesnoszkolna - ściągnij
Język angielski cz.1 - ściągnij
Język angielski cz.2 - ściągnij


Klasa IV
Język polski - ściągnij
Język angielski - ściągnij
Historia - ściągnij
Plastyka - ściągnij
Matematyka - ściągnij
Przyroda - ściągnij
Informatyka - ściągnij
Religia - ściągnij
Wychowanie fizyczne - ściągnij
Muzyka - ściągnij


Klasa V
Język polski - ściągnij
Język angielski - ściągnij
Historia - ściągnij
Plastyka - ściągnij
Matematyka - ściągnij
Biologia - ściągnij
Informatyka - ściągnij
Religia - ściągnij
Wychowanie fizyczne - ściągnij
Muzyka - ściągnij


Klasa VI
Język angielski - ściągnij
Język polski - ściągnij
Historia - ściągnij
Plastyka - ściągnij
Matematyka - ściągnij
Informatyka - ściągnij
Religia - ściągnij
Wychowanie fizyczne - ściągnij
Muzyka - ściągnij


Klasa VII
Język angielski - ściągnij
Język polski - ściągnij
Język niemiecki - ściągnij
Historia - ściągnij
Plastyka - ściągnij
Matematyka - ściągnij
Fizyka - ściągnij
Chemia - ściągnij
Biologia - ściągnij
Informatyka - ściągnij
Religia - ściągnij
Wychowanie fizyczne - ściągnij
Muzyka - ściągnij


Klasa VIII
Język angielski - ściągnij
Język polski - ściągnij
Język niemiecki - ściągnij
WOS - ściągnij
Historia - ściągnij
Matematyka - ściągnij
Fizyka - ściągnij
Chemia - ściągnij
Biologia - ściągnij
Informatyka - ściągnij
Religia - ściągnij
Wychowanie fizyczne - ściągnij