p. Kinga Badura-Pysz, p. Janusz Rząca - opiekunowie SU
Szczepanik Gabriela - przewodnicząca
Dudek Dominik- z-ca przewodniczącej
Chojecka Martyna- sekretarz