p. Kinga Badura-Pysz, p. Dorota Martuś - opiekunowie SU
Rozum Jakub - przewodnicząca
Trzósło Aleksandra- z-ca przewodniczącej
Szczepanik Gabriela- skarbnik