Marta Sobczyk- Przewodnicząca
Barbara Zając - Zastęca
Katarzyna Tasior- Skarbnik
Monika Mikuła- Sekretarz