Lidia Dobranowska-Szostak- Przewodnicząca
Barbara Zając - Zastęca
Katarzyna Tasior- Skarbnik
Anna Chojecka- Sekretarz