ROK SZKOLNY 2017/2018

L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce
Opiekun
1.VIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Świętym Janie Pawle II - wynik indywidualny Mardosz
  Jakub
IV
II
Zając
  Jolanta
2. Kuratoryjny Biblijny Konkurs Tematyczny "Z Dobrą Nowiną przez życie" Dudek
  Aleksandra
Szostak
  Michał
Trzósło
  Aleksandra
VI
 
VI
 
VII
 
awans do
et.rejon.
awans do
et.rejon.
awans do
et.rejon.
Zając
  Jolanta
3. Konkurs plastyczny "Napełnieni Duchem Świętym niesiemy pomoc misjom" Kołos
  Julia
VII
wyróżnienie
Zając
  Jolanta
4. Gminne eliminacje 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Długosz
  Oliwia
III
wyróżnienie
Bęben
  Maria
5. Wojewódzki konkurs ekologiczny "Na ratunek ziemi" - konkurs wiedzy (kat. klas II-III) Dudek
  Radosław
II
II
Bobowska-Szostak
  DorotaSPORTOWE
L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce
Opiekun
1. Gminne zawody sportowe w halowej piłce nożnej dziewcząt "Igrzyska Mlodzieży Szkolnej" Drużyna:
Sala
  Karolina
Pilch
  Weronika
Kołos
  Julia
Sendorek
  Oliwia
Szczepanik
  Gabriela
Trzósło
  Aleksandra
VII
II
Obrał
  Krzysztof
2. Mini koszykówka chłpców w ramach "Igrzysk Dzieci" Drużyna:
Turakiewicz
  Bartosz
Szostak
  Mikołaj
Vavric
  Filip
Przeździęk
  Igor
Nowak
  Kacper
Michałek
  Szymon
Szostak
  Michał
Pamuła
  Antoni
Długosz
  Sebastian
Dudek
  Dominik
Danaj
  Sebastian
Skowronek
  Gabriel

VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
V
 
IV
 
III
Obrał
  Krzysztof
3. a)Tenis Stołowy Chłopców i Dziewcząt w ramach "Igrzysk Dzieci" - drużynowo Drużyna:
Martyna
  Jakub
Szostak
  Michał

V
 
VI
 
II
awans do
powiatu
Obrał
  Krzysztof
3. a)Tenis Stołowy Chłopców i Dziewcząt w ramach "Igrzysk Dzieci" - indywidualnie Drużyna:
Martyna
  Jakub
Dudek
  Aleksandra

V
 
VI
 
awans do
powiatu
awans do
powiatu
Obrał
  Krzysztof
ROK SZKOLNY 2016/2017

L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1. Międzyszkolny konkurs "Cegiełka do cegiełki, nasz kościół
stawał się wielki" zorganizowany z okazji 50-lecia konsekracji kościoła
parafialnego w Niegowici - kategoria prezentacje multimedialne
Sala
  Karolina
Rozum
  Jakub
VI
 
VI
 
nagroda
główna
Badura-Pysz
  Kinga
Wilkosz
 Agnieszka
2.Małopolski Konkurs Kuratoryjny - Matematyka (etap szkolny) Szczepanik
  Gabriela
Trzósło
  Aleksandra
VI
 
VI
 
udział
 
udział
 
Wilkosz
  Agnieszka
3.Małopolski Konkurs Kuratoryjny - J.angielski (etap szkolny) Dudek
  Karol
Pilch
  Weronika
Sendorek
  Oliwia
Skowronek
  Anna
Przeździęk
  Igor
Szostak
  Mikołaj
Dudek
  Aleksandra
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
V
 
V
 
V
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Chanek
  Urszula
4. a)VII Międzyszkolny Turniej "Święty Jan Paweł II - nasz wielki Patron"- drużynowo Dudek
  Dominik
Martyna
  Jakub
Kowal
  Albert
IV
 
IV
 
IV
 
II
Zając
  Jolanta
4. b)VI Międzyszkolny Turniej "Święty Jan Paweł II - nasz wielki Patron"- indywidualnie Martyna
  Jakub
IV
 
I
 
Zając
  Jolanta
5. IV Gminny Konkurs Głośnego Czytania w Języku Angielskim Dudek
  Karol
VI
 
wyróżnienie
 
Chanek
  Urszula
6. XV Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową - CK w Gdowie zespół
  klasowy
Gawlik
  Nikola
Kołos
  Wioletta
II
 
II
 
III
 
wyróżnienie
 
udział
 
udział
 
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Martuś
  Dorota
7. Szkolny konkurs - zbiórka karmy dla zwierząt ze schronisk (akcja charytatywna Centrum Wolontariatu w Podolanach) Zając
  Angelika
II
 
nagroda
główna
 
8. II Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej Mikuła
  Sara
zespół kl.4:
Boguta
  Maja
Chojecka
  Martyna
Danaj
  Sebastian
Martyna
  Jakub
Szostak
  Katarzyna
II
 
IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
udział
 
udział
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bęben
  Maria
Rybak-Ziembicka
 Jadwiga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. IV Gminny Przegląd Piosenki Angielskiej zespół kl.2:
Mikuła
  Sara
Wiatr
  Natalia
Zając
  Angelika
Prokopowicz
  Bogdan
Długosz
  Oliwia
zespół kl.6:
Rozum
  Jakub
Sendorek
  Oliwia
Pilch
  Weronika
Sala
  Karolina
Szczepanik
  Gabriela
II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
udział
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
udział
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chanek
  Urszula
10. I Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek Kowal
  Szymon
III
 
udział
 
Martuś
  Dorota
11. 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap gminny Skowronek
  Amelia
Kołos
  Wioletta
I
 
III
 
wyróżnienie
 
udział
 
Bobowska-Szostak
  Dorota
Martuś
  Dorota
12. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Kołos
  Julia
Pilch
  Weronika
Trzósło
  Aleksandra
Kowalski
  Kacper
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
wyróżnienie
 
udział
 
udział
 
udział
 
Zając
  Jolanta
13. a)Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "Na ratunek Ziemi" - turniej wiedzy (kat. kl."0"-I) Dudek
  Radosław
I
 
III
 
Bobowska-Szostak
  Dorota
13. b)Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Na ratunek Ziemi" - praca literacka (kat. kl.IV-VI) Pilch
  Weronika
VI
 
I
 
Badura-Pysz
Kinga
14. a) Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - I etap szkolny (kat. kl.IV) Danaj
  Sebastian
Dudek
  Dominik
Chojecka
  Martyna
IV
 
IV
 
IV
 
I
 
II
 
III
 
Wilkosz
  Agnieszka
14. a) Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - I etap szkolny (kat. kl.VI) Sala
  Patryk
Szostak
  Jakub
Szczepanik
  Gabriela
VI
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
Wilkosz
  Agnieszka
14. b) Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - II etap szkolny (kat. kl.IV) Chojecka
  Martyna
Dudek
  Dominik
Danaj
  Sebastian
IV
 
IV
 
IV
 
I-awans
et.gminny
II
 
III
 
Wilkosz
  Agnieszka
14. b) Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - II etap szkolny (kat. kl.VI) Sala
  Patryk
Horabik
  Mateusz
Szczepanik
  Gabriela
VI
 
VI
 
VI
 
I-awans
et.gminny
II
 
III
 
Wilkosz
  Agnieszka
15. a) X Konkurs Wielkanocny (CK Gdów) - kat. najpiękniejsza palma Michałek
  Kacper
"0"
 
wyróżnienie
 
 
   
15. b) X Konkurs Wielkanocny (CK Gdów) - kat. najpiękniejszy stroik Kołos
  Wioletta
Michalik
  Milena
Dudek
  Radosław
III
 
I
 
I
 
I
 
udział
 
udział
 
Martuś
  Dorota
Bobowska-Szostak
  Dorota
Bobowska-Szostak
  Dorota
15. c) X Konkurs Wielkanocny (CK Gdów) - kat. najpiękniejsza kartka świąteczna Szostak
  Julia
Kowal
  Szymon
Mika
  Emilia
Zając
  Jakub
"0"
 
III
 
III
 
III
 
III
 
udział
 
udział
 
udział
 
Leśniak
  Aneta
Martuś
 Dorota
Martuś
 Dorota
Martuś
 Dorota
16.Tematyczny Konkurs Biblijny "Z Dobrą Nowiną przez Życie" Skowronek
  Anna
Trzósło
  Aleksandra
Szotak
  Michał
Pilch
  Weronika
Ptak
  Wiktoria
Dudek
  Aleksandra
Sala
  Karolina
Kulma
  Nikola
Szostak
  Mikołaj
Sendorek
  Oliwia
VI
 
VI
 
V
 
VI
 
V
 
V
 
VI
 
V
 
V
 
VI
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Zając
  Jolanta
17. "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni" - konkurs plastyczny Kołos
  Julia
Kołos
  Wioletta
Jurek
  Aleksandra
Stachnik
  Wiktoria
VI
 
III
 
III
 
III
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Samek
  Lucyna
Martuś
 Dorota
Martuś
 Dorota
Martuś
 Dorota
18.Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zbrodnia Katyńska - Pamiętamy" Trzósło
  Aleksandra
Kołos
  Julia
Dudek
  Aleksandra
Sala
  Zygmunt
VI
 
VI
 
V
 
VI
 
I
 
udział
 
udział
 
udział
 
Samek
  Lucyna


ROK SZKOLNY 2015/2016

L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1.Małopolski Konkurs Kuratoryjny - J.angielski (etap szkolny) Horabik
  Patrycja
Dudek
  Jan
Zając
  Jakub
Stankowicz
  Mateusz
Sendorek
  Oliwia
Sala
  Karolina
Dudek
  Karol
Horabik
  Mateusz
Pilch
  Weronika
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
udział
Chanek
  Urszula
2.Małopolski Konkurs Kuratoryjny - J.polski (etap szkolny) Horabik
  Patrycja
VI
 
udział
Badura-Pysz
  Kinga
3.Małopolski Konkurs Kuratoryjny - Matematyka (etap szkolny) Dudek
  Jan
Horabik
  Patrycja
Stankowicz
  Mateusz
Surma
  Weronika
Świętek
  Ewelina
Zając
  Jakub
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Wilkosz
  Agnieszka
4.Konkurs Kuratoryjny z historii "Władcy Polski - Piastowie" (etap szkolny) Skowronek
  Anna
Dudek
  Jan
Zając
  Jakub
IV
 
VI
 
VI
 
udział
Samek
  Lucyna
5. a)VI Międzyszkolny Turniej "Święty Jan Paweł II - nasz wielki Patron"- drużynowo Dudek
  Aleksandra
Skowronek
  Anna
Turakiewicz
  Bartosz
IV
 
IV
 
IV
 
I
Zając
  Jolanta
5. b)VI Międzyszkolny Turniej "Święty Jan Paweł II - nasz wielki Patron"- indywidualnie Skowronek
  Anna
IV
 
I
 
Zając
  Jolanta
6. a)I Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej - kategoria soliści Mikuła
  Sara
I
 
I
 
Bęben
  Maria
6. b)I Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej - kategoria małe zespoły wokalne Danaj
  Julia
Horabik
  Patrycja
VI
II
Samek
  Lucyna
7.Gminny konkurs głośnego czytania w j.angielskim Horabik
  Patrycja
Sala
  Karolina
Przeździęk
  Igor
VI
 
V
 
IV
 
udział
 
udział
 
wyróżnienie
 
Chanek
  Urszula
8.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Anioły - muśnięcie skrzydeł" Mikuła
  Sara
Długosz
  Oliwia
Surma
  Gabriela
Wiatr
  Natalia
Zagól
  Natalia
Gawlik
  Nikola
Zając
  Angelika
Halberda
  Karolina
Chojecka
  Martyna

Boguta
  Maja

Chmielek
  Emilia
Klimek
  Oliwia
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
III
 

III
 

VI
 
VI
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 

udział
 

udział
 
udział
 
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Bobowska-Szostak
  Dorota
Bobowska-Szostak
  Dorota
Samek
  Lucyna
Samek
  Lucyna
9.IV Festiwal Piosenek Andrzeja Zielińskiego Horabik
  Patrycja
ZESPÓŁ:
Horabik
  Patrycja
Danaj
  Julia
Turakiewicz
  Nikola
Rozum
  Jakub
VI
 
 
VI
 
VI
 
VI
 
IV
 
udział
 
 
 
 
udział
 
 
 
 
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
10.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zebra w mieście" Bankowicz
  Dawid
Długosz
  Gabriela
Kołos
  Wioletta
Zięba
  Oskar
II
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Martuś
  Dorota
11. a)61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap gminny Szostak
  Katarzyna

Mardosz
  Jakub
Długosz
  Oliwia
Przeździęk
  Igor
Trzósło
  Aleksandra
III
 

II
 
I
 
IV
 
VI
 
I
 

udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Bobowska-Szostak
  Dorota
Martuś
  Dorota
Bęben
  Maria
Badura-Pysz
  Kinga
Badura-Pysz
  Kinga
11. b)61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap powiatowy Szostak
  Katarzyna
III
 
udział
 
Bobowska-Szostak
  Dorota
12.Konkurs Ogólnopolski "Mój pierwszy Mail" Rozum
  Jakub
Skowronek
  Jakub
Szczepanik
  Gabriela
Szostak
  Sebastian
Klimek
  Oliwia
Rozum
  Zuzanna
Surma
  Weronika
Świętek
  Ewelina
V
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
udział
Wilkosz
  Agnieszka
13.Konkurs Biblijny z Ewangelii Św. Łukasza Kołos
  Julia
Sala
  Karolina
Sendorek
  Oliwia
Szostak
  Natalia
Horabik
  Patrycja
Seweryn
  Elżbieta
Dudek
  Jan
Danaj
  Julia
Zając
  Jakub
V
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
udział
Zając
  Jolanta
14."Mój przyjaciel Miś" - konkurs plastyczny 17 dzieci
"0"
udział
Marzena
  Kokoszka
15. a)Konkurs "Józef Piłsudski - myśli, idee, czyny" - etap szkolny Sala
  Karolina
Pilch
  Weronika
Skowronek
  Anna
Seweryn
  Elżbieta
V
 
V
 
IV
 
VI
 
udział
Samek
  Lucyna
15. b)Konkurs "Józef Piłsudski - myśli, idee, czyny" - etap gminny Skowronek
  Anna
Seweryn
  Elżbieta
IV
 
VI
 
III
 
udział
 
Samek
  Lucyna
16. a)Gminny Konkurs Wielkanocny - najładniejsza palma  
III
I
Bobowska-Szostak
  Dorota
16. b)Gminny Konkurs Wielkanocny - najładniejszy stroik Jurek
  Aleksandra
Lech
  Lena
Michalik
  Oskar
II
 
II
 
I
 
wyróżnienie
 
wyróżnienie
 
wyróżnienie
 
Martuś
  Dorota
Martuś
  Dorota
Bęben
  Maria
16. c)Gminny Konkurs Wielkanocny - najładniejszy pisanka Mika
  Emilia
Michalik
  Oskar
II
 
I
 
udział
 
wyróżnienie
 
Martuś
  Dorota
Bęben
  Maria
17.Parafialny konkurs na najwyższą palmę - Niegowić  
III
I
Bobowska-Szostak
  Dorota
18.Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "Źródła Marzeń - Sources Of Dreams" 2016 Horabik
  Mateusz
Trzósło
  Aleksandra
Skowronek
  Anna
Kowal
  Mikołaj
V
 
V
 
IV
 
IV
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Badura-Pysz
  Kinga
19.Gminny Konkurs Plastyczny - Kartka z okazji Święta Niepodległości Polski Chmielek
  Emilia
Rozum
  Zuzanna
VI
 
VI
 
udział
 
udział
 
Samek
  Lucyna
20. a)Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - I etap szkolny Dudek
  Aleksandra
Skowronek
  Anna
Bankowicz
  Paweł
Pamuła
  Antoni
Szostak
  Mikołaj
Szczepanik
  Gabriela
Pilch
  Weronika
Sala
  Patryk
Horabik
  Mateusz
Dudek
  Karol
Horabik
  Patrycja
Świętek
  Ewelina
Stankowicz
  Mateusz
Włodyka
  Michał
Dudek
  Jan
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
III
 
V
 
I
 
II
 
III
 
IV
 
IV
 
I
 
I
 
III
 
IV
 
V
 
Rząca
  Janusz
Rząca
  Janusz
Rząca
  Janusz
Rząca
  Janusz
Rząca
  Janusz
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
20. b)Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - II etap szkolny Szostak
  Mikołaj
Bankowicz
  Paweł
Dudek
  Aleksandra
Sala
  Patryk
Szczepanik
  Gabriela
Horabik
  Mateusz
Horabik
  Patrycja
Świętek
  Ewelina
Dudek
  Jan
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
awans et.gmin.
II
 
III
 
I
awans et.gmin.
II
 
III
 
I
awans et.gmin.
II
 
III
 
Rząca
  Janusz
Rząca
  Janusz
Rząca
  Janusz
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
20. c)Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - etap gminny Szostak
  Mikołaj
Horabik
  Patrycja
Sala
  Patryk
IV
 
VI
 
V
 
III
aw. et.powiat.
III
aw. et.powiat.
udział
 
Rząca
  Janusz
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
20. c)Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - etap powiatowy Szostak
  Mikołaj
Horabik
  Patrycja
IV
 
VI
 
udział
 
udział
 
Rząca
  Janusz
Wilkosz
  Agnieszka
21.Gminna gra terenowa "Odkryte tajemnice... Ścieżkami ks. Karola Wojtyły,
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i gen. Tadeusza Kościuszki"
DRUŻYNA:
Dudek
  Aleksandra
Dudek
  Karol
Horabik
  Patrycja
 
IV
 
V
 
VI
 
III
Samek
  Lucyna
22. a)Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "Na ratunek ziemi" - praca plastyczna płaska
(kl.IV-VI)
Pamuła
  Antoni
 
IV
 
I
Samek
  Lucyna
22. b)Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Na ratunek ziemi" - prace literackie (kl.IV-VI) Skowronek
  Anna
 
IV
 
I
Badura-Pysz
  Kinga
22. c)Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny "Na ratunek ziemi" - konkurs fotograficzny Surma
  Weronika
VI
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
22. d)Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "Na ratunek ziemi" - turniej wiedzy ekologicznej
(kl.IV-VI)
Dudek
  Jan
VI
udział
Rząca
  Janusz
23. e)Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "Na ratunek ziemi" - praca plastyczna przestrzenna
(kl.0-III)
Mika
  Emilia
II
udział
Martuś
  Dorota
22. f)Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Na ratunek ziemi" - prace literackie (kl.0-III) Lech
  Lena
II
udział
Martuś
  Dorota
22. g)Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "Na ratunek ziemi" - turniej wiedzy ekologicznej
(kl.0-III)
Zięba
  Oskar
II
udział
Pogorzelczyk
  Grażyna
23.Gminny Konkurs Pięknego Czytania "Piękne czytanie jest sztuką" Mikuła
  Sara
Horabik
  Patrycja
I
 
VI
 
II
 
I
 
Bęben
  Maria
Badura-Pysz
  Kinga


OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1. Gminne zawody sportowe - Halowa piłka nożna chłopców (10.10.2015r.) Prokopowicz
  Piotr
Dudek
  Jan
Zając
  Jakub
Dudek
  Mateusz
Tasior
  Michał
Siudak
  Filip
Stankowicz
  Mateusz
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
IV
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
2. Gminne zawody sportowe - Koszykówka dziewcząt (10.10.2015r.) Danaj
  Julia
Horabik
  Patrycja
Klimek
  Oliwia
Chmielek
  Emilia
Świętek
  Ewelina
Turakiewicz
  Nikola
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
3. Gminne zawody sportowe - Mini piłka ręczna dziewcząt (19.03.2016r.) Danaj
  Julia
Horabik
  Patrycja
Klimek
  Oliwia
Chmielek
  Emilia
Świętek
  Ewelina
Turakiewicz
  Nikola
Rozum
  Zuzanna
Seweryn
  Elżbieta
Surma
  Weronika
Sutor
  Katarzyna
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
IV
Rybak-Ziembicka
  JadwigaROK SZKOLNY 2014/2015

L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1.V Międzyszkolny Turniej "Święty Jan Paweł II - nasz wielki Patron"- indywidualnie Sala
  Karolina
IV
 
I miejsce
 
Zając
  Jolanta
2.Gminny konkurs głośnego czytania w j.angielskim Sala
  Emilia
Mikuła
  Kamila
VI
 
VI
 
III miejsce
 
wyróżnienie
 
Chanek
  Urszula
3.Konkurs Biblijny - "Z Dobrą Nowiną przez życie" Sala
  Emilia
Mikuła
  Kamila
Horabik
  Patrycja
Zając
  Jakub
Sala
  Karolina
Dudek
  Jan
Seweryn
  Elżbieta
Danaj
  Julia
Sendorek
  Oliwia
VI
 
VI
 
V
 
V
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
IV
 
udział
 
Zając
  Jolanta
4.60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap gminny Szostak
  Katarzyna
Przeździęk
  Igor
Sala
  Emilia
II
 
III
 
VI
 
wyróżnienie
 
udział
 
udział
 
Bobowska-Szostak
  Dorota
Bęben
  Maria
Badura-Pysz
  Kinga
5. a)Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - etap gminny Mikuła
  Kamila
Horabik
  Patrycja
Sala
  Patryk
VI
 
V
 
IV
 
III
awans do pow.
udział
 
udział
 
Wilkosz
  Agnieszka
Rząca
 Janusz
Rząca
 Janusz
5. b)Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - etap powiatowy Mikuła
  Kamila
VI
 
II
tytuł "Wice Rachmistrza"
Wilkosz
  Agnieszka
6.XIII Gminny Konkurs "Najdroższa sercu pieśń nasza i moja mała Ojczyzna" Sala
  Emilia
Pilch
  Marek
VI
 
I
drużynowo
Samek
  Lucyna
7.Ogólnopolski Konkurs Plastycznym "Zwycięski Orle Nasz Leć - Powojenne Losy Żołnierzy AK" (muzeum Armii Krajowej w Krakowie) Skowronek
  Eliza
VI
 
wyróżnienie
 
Samek
  Lucyna
8.Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wierszyki łamiące języki" Mikuła
  Sara
Dudek
  Norbert
"0"
 
"0"
 
wyróżnienie
 
wyróżnienie
 
Martuś
  Dorota
9.Parafialny konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną drużyna
 
II
 
I
 
Bobowska-Szostak
  Dorota
10.Gminny konkurs na wielkanocną palmę Michałek
  Artur
Michałek
  Szymon
II
 
II
 
Bobowska-Szostak
  Dorota
11. a)Konkurs plastyczny "Moja ulubiona postać z bajki" - kl.I-III Jelonek
  Jakub
Mika
  Emilia
I
 
I
 
I
 
III
 
Martuś
  Dorota
11. b)Konkurs plastyczny "Moja ulubiona postać z bajki" - kl.IV-VI Mikuła
  Kamila
VI
 
II
 
Samek
  Lucyna
12.Ogólnopolski Konkurs "List do papieża Franciszka" Kołos
  Wioletta
I
 
II
 
Zając
  Jolanta
13.Gminny konkurs głośnego czytania - j.angielski Sala
  Emilia
Mikuła
  Kamila
Horabik
  Patrycja
VI
 
VI
 
V
 
III
 
wyróżnienie
 
udział
 
Chanek
  Urszula
14.Gminny turniej wiedzy o krajach anglojęzycznych drużyna:
Sala
  Emilia
Mikuła
  Kamila
Pilch
  Marek
VI
udział Chanek
  Urszula
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1. Gminne zawody sportowe - Halowa piłka nożna chłopców (11.10.2014r.) Turakiewicz
  Kamil
Pilch
  Marek
Zając
  Szymon
Kowal
  Bartosz
Prokopowicz
  Piotr
Dudek
  Karol
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
V
 
IV
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
2. Gminne zawody sportowe - koszykówka chłopców Turakiewicz
  Kamil
Pilch
  Marek
Kowalski
  Adrian
Pilch
  Kacper
Gajec
  Sebastian
Bajda
Przemysław
Tasior
  Michał
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
3. Piłka ręczna chłopców Turakiewicz
  Kamil
Pilch
  Marek
Kowalski
  Adrian
Pilch
  Kacper
Zając
  Szymon
Dudek
  Karol
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
IV
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
4. Finał wojewódzki Memoriału im. Andrzeja Grubby Bartosz
  Kowal
Dudek
  Mateusz
Dudek
  Jan
V
 
V
 
V
 
IX
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
5. Dwa ognie usportowione klas IV Kołos
  Julia
Szczepanik
  Gabriela
Sendorek
  Oliwia
Trzósło
  Aleksandra
Szostak
  Natalia
Sobczyk
  Dawid
Rozum
  Jakub
Dudek
  Karol
Horabik
  Mateusz
Sala
  Patryk
IV
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
ROK SZKOLNY 2013/2014

L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1. a)Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Błogosławionym Ojcu Świętym Janie Pawle II - drużynowo Horabik
  Patrycja
Seweryn
  Elżbieta
Świętek
  Ewelina
IV
 
IV
 
IV
 
II miejsce
Kostuch
  Małgorzata
1. b)Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Błogosławionym Ojcu Świętym Janie Pawle II - indywidualnie Seweryn
  Elżbieta
IV
I miejsce
Kostuch
  Małgorzata
2. Małopolski Konkurs Matematyczny Halberda
  Magdalena
Skowronek
  Wiktoria
Prokopowicz
  Agnieszka
VI
 
VI
 
VI
 
udział
 
udział
 
udział
 
Wilkosz
  Agnieszka
3. Małopolski Konkurs Humanistyczny Klejdysz
  Julia
Szostak
  Julia
VI
 
VI
 
udział
 
udział
 
Kostuch
  Małgorzata
4. Konkurs recytatorski "Wierszyki łamiące języki w twórczości Juliana Tuwima" Szostak
  Sebastian
III
wyróżnienie
Martuś
  Dorota
5. Gminny konkurs głośnego czytania w j.angielskim Kapusta
  Rafał
VI
III
Kasprzyk
  Adam
6. a)Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - I etap (szkolny) Horabik
  Patrycja
Dudek
  Jan
Seweryn
  Elżbieta
Stankowicz
  Mateusz
Prokopowicz
  Piotr
Mikuła
  Kamila
Pilch
  Marek
Tasior
  Justyna
Sala
  Emilia
Opyd
  Piotr
Martyna
  Szymon
Michałek
  Patrycja
Sielański
  Krystian
Zając
  Julia
Skowronek
  Wiktoria
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
III
 
V
 
I
 
II
 
III
 
IV
 
V
 
I
 
II
 
II
 
IV
 
IV
 
Wilkosz
  Agnieszka
6. b)Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - II etap (szkolny) Horabik
  Patrycja
Dudek
  Jan
Stankowicz
  Mateusz
Mikuła
  Kamila
Pilch
  Marek
Tasior
  Justyna
Sielański
  Krystian
Skowronek
  Wiktoria
Michałek
  Patrycja
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
awans et.gminny
II
 
III
 
I
awans et.gminny
II
 
III
 
I
awans et.gminny
II
 
II
 
Wilkosz
  Agnieszka
6. c)Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - III etap (gminny) Mikuła
  Kamila
V
 
II
awans do powiatu
Wilkosz
  Agnieszka
7. a) 59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje gminne (kategoria klas 0-III) Szostak
  Katarzyna
 
Sala
  Karolina
I
 
 
III
 
III
awans do powiatu
 
udział
 
Bobowska-Szostak
  Dorota
Martuś
  Dorota
7. b) 59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe (kategoria klas 0-III) Szostak
  Katarzyna
I
I
Bobowska-Szostak
  Dorota
8. Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "Na Ratunek Ziemi" - "Prace plastyczne płaskie" Mikuła
  Kamila
V
II
Bęben
  Maria
9. a) CK w Gdowie - VII Konkursu na najpiękniejszą pisankę Michałek
  Artur
I
 
III
 
Bobowska-Szostak
  Dorota
9. b) CK w Gdowie - VII Konkursu na najpiękniejszy stroik Michałek
  Artur
Dudek
  Aleksandra
I
 
I
 
I
 
wyróżn.
 
Bobowska-Szostak
  Dorota
10.VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim - część literacka Zając
  Julia
Martyna
  Szymon
VI
 
VI
 
I
 
II
 
Kostuch
 Małgorzata
11.Gminny konkurs literacki "Jan Paweł II we wspomnieniach mojej rodziny" Zając
  Julia
VI
 
II
 
Kostuch
 Małgorzata
12.Gminny konkurs wiedzy "Jan Paweł II na ojczystej ziemi" Mikuła
  Kamila
Sala
  Emilia
V
 
V
 
I
 
IV
 
Kostuch
 Małgorzata
13. Gminne Konfrontacje Ortograficzne - kategoria klas III-IV SP Horabik
  Patrycja
IV
 
II
 
Kostuch
  Małgorzata
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1. a)Szkolny Turniej Tenisa Stołowego (wrzesień 2013r.) - kl.IV Kowal
  Bartosz
Prokopowicz
  Piotr
Danaj
  Julia
IV
 
IV
 
IV
 
I
 
II
 
III
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
1. b)Szkolny Turniej Tenisa Stołowego (wrzesień 2013r.) - kl.V Turakiewicz
  Kamil
Zając
  Szymon
Tasior
  Justyna
V
 
V
 
V
 
I
 
II
 
III
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
1. c)Szkolny Turniej Tenisa Stołowego (wrzesień 2013r.) - kl.VI Danaj
  Dawid
Obrał
  Dominik
Sobczyk
  Natalia
Martyna
  Szymon
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
III
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
2.Indywidualne biegi przełajowe (wrzesień 2013r.) Danaj
  Julia
Kowal
  Bartosz
Siudak
  Filip
Stankowicz
  Mateusz
Turakiewicz
  Kamil
Jurek
  Dawid
Przeździęk
  Oskar
Sobczyk
  Natalia
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
3. a)Halowa piłka nożna (październik 2013r.) - dziewczęta Halberda
  Magdalena
Sobczyk
  Natalia
Prokopowicz
  Agnieszka
Świeczkowska
  Anita
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
IV
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
3. b)Halowa piłka nożna (październik 2013r.) - chłopcy Danaj
  Dawid
Sielański
  Krystian
Obrał
  Dominik
Turakiewicz
  Kamil
Jurek
  Dawid
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
VI
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga

ROK SZKOLNY 2012/2013

L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1. a)Konkurs matematyczny "Rachmistrz"
- I etap szkolny
Mikuła
  Kamila
Opyd
  Piotr
Pilch
  Kacper
Kowalski
  Adrian
Gajec
  Sebastian
Skowronek
  Wiktoria
Sielański
  Krystian
Martyna
  Szymon
Michałek
  Patrycja
Sutor
  Julia
Mardosz
  Mateusz
Chytroś
  Wiktoria
Skowronek
  Monika
Chojecka
  Natalia
Pilch
  Filip
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
I miejsce
 
II miejsce
 
III miejsce
 
IV miejsce
 
IV miejsce
 
I miejsce
 
II miejsce
 
III miejsce
 
IV miejsce
 
IV miejsce
 
I miejsce
 
II miejsce
 
III miejsce
 
IV miejsce
 
V miejsce
 
Wilkosz
  Agnieszka
1. b)Konkurs matematyczny "Rachmistrz"
- II etap szkolny
Mikuła
  Kamila
Gajec
  Sebastian
Kowalski
  Adrian
Skowronek
  Wiktoria
Martyna
  Szymon
Sielański
  Krystian
Mardosz
  Mateusz
Chytroś
  Wiktoria
Pilch
  Filip
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
I miejsce
awnans et.gmin.
II miejsce
 
III miejsce
 
I miejsce
awnans et.gmin.
II miejsce
 
III miejsce
 
I miejsce
awnans et.gmin.
II miejsce
 
III miejsce
 
Wilkosz
  Agnieszka
1. c)Konkurs matematyczny "Rachmistrz"
- etap gminny
Mikuła
  Kamila Skowronek
  Wiktoria
Mardosz
  Mateusz
IV
 
V
 
VI
 
udział
 
udział
 
udział
 
Wilkosz
  Agnieszka
2. a)58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
- etap gminny (kl.0-III)
Seweryn
  Elżbieta
Sala
  Karolina
III
 
III
 
I m.
awans powiat.
wyróżn.
 
Bobowska-Szostak
  Dorota
2. b)58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
- etap gminny (kl.IV-VI)
Pieprzyk
  Krystian
VI
 
wyróżn.
 
Kostuch
  Małgorzata
3. Powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym (BRD) Mardosz
  Mateusz
Pilch
  Filip
Kowal
  Kacper
VI
 
VI
 
VI
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
4. XI Gminny Konkurs "Najdroższa sercu pieśń nasza i moja mała Ojczyzna" Chytroś
  Wiktoria
Pieprzyk
  Krystian
VI
 
VI
 
III
Samek
  Lucyna
5. a)Nasi bracia mniejsi – dobro zwierząt bliskie naszym sercom (kl.I-III) Turakiewicz
  Nikola
Klimek
  Oliwia
III
 
II
 
I
 
wyróżn.
 
Bobowska-Szostak
  Dorota
Ciulemba
 Kinga
5. b)Nasi bracia mniejsi – dobro zwierząt bliskie naszym sercom (kl.IV-VI) Ruszkiewicz
  Renata
naucz.
ind
I
 
Samek
  Lucyna
6.I Ogólnopolski Konkursu Czytelniczy "Książka-przyjaciel prawdziwy" - "W krainie Solilandii" (etap ogólnopolski) drużyna:
Turakiewicz
  Nikola
Danaj
  Julia
Siudak
  Filip
III
udział
Bobowska-Szostak
  Dorota
7.Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "Na ratunek Ziemi" - kategoria: prace plastyczne-płaskie Mikuła
  Kamila
IV
 
I
 
Kowalik
  Elżbieta


OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1. Turniej Orlika o Puchar Premiera D.Tuska Danaj
  Dawid
Obrał
  Dominik
Sielański
  Krystian
Jurek
  Dawid
Turakiewicz
  Kamil
Kowalski
  Adrian
Opyd
  Piotr
Pilch
  Marek
Zając
  Szymon
V
 
V
 
V
 
V
 
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
VII miejsce
w Gminie
Gdów
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
2. Halowa piłka nożna - chłopcy Danaj
  Dawid
Pilch
  Marek
Sobczyk
  Sebastian
Mardosz
  Mateusz
Turakiewicz
  Kamil
Sewryn
  Marcin
Martyna
  Szymon
V
 
IV
 
VI
 
VI
 
IV
 
VI
 
V
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
3. Indywidualne biegi przełajowe Sobczyk
  Natalia
Prokopowicz
  Agnieszka
Świeczkowska
  Anita
Jarosz
  Weronika
Turakiewicz
  Kamil
Jurek
  Dawid
Obrał
  Dominik
Sobczyk
  Sebastian
V
 
V
 
V
 
VI
 
IV
 
V
 
V
 
VI
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
4. Koszykówka - dziewczęta Sobczyk
  Natalia
Prokopowicz
  Agnieszka
Halberda
  Magdalena
Jarosz
  Weronika
Rudek
  Gabriela
Świeczkowska
  Anita
Michałek
  Patrycja
V
 
V
 
V
 
VI
 
V
 
V
 
V
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
5. Koszykówka - chłopcy Pilch
  Filip
Pieprzyk
  Krystian
Seweryn
  Marcin
Sobczyk
  Sebastian
Kowal
  Kacper
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
6. Piłka ręczna - dziewczęta Sobczyk
  Natalia
Chytroś
  Wiktoria
Jarosz
  Weronika
Świeczkowska
  Anita
Michałek
  Patrycja
V
 
VI
 
VI
 
V
 
V
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
7. Piłka ręczna - chłopcy Pilch
  Filip
Michalik
  Wiktor
Seweryn
  Marcin
Sobczyk
  Sebastian
Mardosz
  Mateusz
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
8. a)Tenis stołowy (turniej szkolny) - kl.IV Pilch
  Kacper
Zając
  Szymon
Turakiewicz
  Kamil
Kowalski
  Adrian
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
I
 
II
 
III
 
III
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
8. b)Tenis stołowy (turniej szkolny) - kl.V Danaj
  Dawid
Martyna
  Szymon
Obrał
  Dominik
V
 
V
 
V
 
I
 
II
 
III
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
9. a)Tenis stołowy (singiel) - etap gminny Danaj
  Natalia
Dobranowska
  Aleksandra
Danaj
  Dawid
Kowal
  Kacper
VI
 
VI
 
V
 
VI
 
I
 
III
 
III
 
V
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
9. b)Tenis stołowy (singiel) - etap powiatowy Danaj
  Natalia
Dobranowska
  Aleksandra
Danaj
  Dawid
Kowal
  Kacper
VI
 
VI
 
V
 
VI
 
I
 
IV
 
IX
 
XIX
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
9. c)Tenis stołowy (singiel) - etap rejonowy Danaj
  Natalia
Dobranowska
  Aleksandra
VI
 
VI
 
II
 
V
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
9. d)Tenis stołowy (singiel) - etap wojewódzki Danaj
  Natalia
Dobranowska
  Aleksandra
VI
 
VI
 
II
 
udział
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
10. a)Tenis stołowy (debel) - etap gminny Danaj
  Natalia +
Dobranowska
  Aleksandra
Danaj
  Dawid +
Kowal
  Kacper
VI
 
VI
 
V
 
VI
 
I
 
 
 
I
 
 
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
10. b)Tenis stołowy (debel) - etap powiatowy Danaj
  Natalia +
Dobranowska
  Aleksandra
Danaj
  Dawid +
Kowal
  Kacper
VI
 
VI
 
V
 
VI
 
I
 
 
 
III
 
 
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga


ROK SZKOLNY 2011/2012

L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1.Małopolski Konkurs Matematyczny - etap szkolny Chojecka
  Natalia
Chytroś
  Wiktoria
Kowal
  Kacper
Lejda
  Norbert
V
 
V
 
V
 
VI
 
udział
Wilkosz
 Agnieszka
2.Międzyszkolny turniej "Jan Paweł II - nasz wielki patron" Skowronek
  Wiktoria
drużyna:
Michałek
  Patrycja
Skowronek
  Wiktoria
Świeczkowska
  Anita
IV
 
 
IV
 
IV
 
IV
 
IV
wyróżn.
III
 
 
 
 
 
 
Kostuch
 Małgorzata
3.Małopolski Konkurs Humanistyczny - etap szkolny Chojecka
  Natalia
Mętel
  Sara
Pilch
  Filip
Lejda
  Norbert
Dobranowska
  Aleksandra
Czerwińska
  Kinga
Strojny
  Mateusz
V
 
VI
 
V
 
VI
 
V
 
VI
 
V
 
udział
Kostuch
 Małgorzata
4.Gminne Konfrontacje Ortograficzne kl.III-IV - II etap Sielański
  Krystian
Prokopowicz
  Agnieszka
Zając
  Julia
IV
 
IV
 
IV
 
I
 
II
 
III
 
Kostuch
 Małgorzata
5.Gminne Konfrontacje Ortograficzne kl.V-VI - II etap Mętel
  Sara
Skowronek
  Weronika
Skowronek
  Monika
VI
 
VI
 
V
 
I
 
II
 
III
 
Kostuch
 Małgorzata
6.Konkurs Recytatorski - etap gminny Pieprzyk
  Krystian
V
 
wyróżn.
 
Kostuch
 Małgorzata
7.VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Marszałku J.Piłsudskim - etap gminny Mętel
  Sara
VI
 
II
awans do
powiatu
Kostuch
 Małgorzata
8. a)Konkurs matematyczny "Rachmistrz" - I etap szkolny Sielański
  Krystian
Skowronek
  Wiktoria
Michałek
  Patrycja
Martyna
  Szymon
Świeczkowska
  Anita
Mardosz
  Mateusz
Chytroś
  Wiktoria
Kowal
  Kacper
Wilkońska
  Daria
Seweryn
  Marcin
Skowronek
  Weronika
Mętel
  Sara
Mętel
  Oliwia
Czerwińska
  Kinga
Lejda
  Norbert
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
IV
 
V
 
I
 
II
 
III
 
IV
 
IV
 
I
 
I
 
III
 
IV
 
V
 
Wilkosz
 Agnieszka
8. b)Konkurs matematyczny "Rachmistrz" - II etap szkolny Skowronek
  Wiktoria
Sielański
  Krystian
Michałek
  Patrycja Mardosz
  Mateusz
Kowal
  Kacper
Chytroś
  Wiktoria Skowronek
  Weronika
Mętel
  Sara
Mętel
  Oliwia
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
awans et.gmin.
II
 
III
 
I
awans et.gmin.
II
 
III
 
I
awans et.gmin.
II
 
III
 
Wilkosz
 Agnieszka
8. c)Konkurs matematyczny "Rachmistrz" - etap gminny Mardosz
  Mateusz
V
 
wyróżn.
 
Wilkosz
 Agnieszka
9.Konkurs plastyczny "Śladami Marszałka J.Piłsudskiego" - etap gminny Chojecka
  Natalia
V
 
II
 
Bęben
 Maria
10.Konkurs na pisankę tradycyjną, kartkę świąteczną, stroik oraz palmę wielkanocną drużyna:
Mikuła
  Kamila
Tasior
  Justyna
drużyna:
Rozum
  Zuzanna
Turakiewicz
  Nikola
Seweryn
  Elżbieta
indyw.:
Tasior
 Michał
 
III
 
 
 
 
II
 
 
 
 
 
 
II
 
 
 
wyróżn.
 
 
 
 
III
 
 
 
 
 
 
wyróżn.
 
 
 
Bęben
 Maria
 
 
 
Bobowska-
Szostak
  Dorota
 
 
 
 
Bobowska-
Szostak
 Dorota
 
11. a)Ogólnoplski konkurs recytatorski - eap gminny Pilch
  Kacper
Seweryn
  Elżbieta
III
 
II
 
II
awans et.pow.
wyróżn
 
Bęben
 Maria
Bobowska-Sz.
  Dorota
11. b)Ogólnoplski konkurs recytatorski - eap powiatowy Pilch
  Kacper
III
 
udział
 
Bęben
 Maria
12.Ogólnoplski konkurs plastyczny pod hasłem "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują" Rozum
  Zuzanna
II
 
laureat.
awans et.pow.
Bobowska-
Szostak
  Dorota
13.XI konkurs plastyczny "Brat Alojzy Kosiba - Apostoł Dobroci z Wieliczki" Rozum
  Jakub
Sendorek
  Oliwia
I
 
I
 
wyróżn.
 
wyróżn.
 
Martuś
  Dorota
14.III Powiatowy Konkurs Humanistyczny "W poszukiwaniu mądrości" drużyna:
Mikuła
  Kamila
Sala
  Emilia
Pilch
  Marek
III
nagroda
burmistrza
Bęben
 Maria
15.Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Droga Jana Pawła II do świętości" Rozum
  Jakub
Trzósło
  Aleksandra
I
 
I
 
udział
 
udział
 
Martuś
  Dorota
16.Powiatowy Konkurs Plastyczny "Moja Rodzina" Dudek
  Karol
Trzósło
  Aleksandra
Sala
  Patryk
Sobczyk
  Dawid
Szczepanik
  Gabriela
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Martuś
  Dorota
17.IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Oczarowani Zamkami" Dudek
  Karol
Trzósło
  Aleksandra
Sala
  Zygmunt
Szymański
  Filip
Szczepanik
  Gabriela
Sala
  Karolina
Kołos
  Julia
Szostak
  Jakub
Rozum
  Jakub
Szostak
  Natalia
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Martuś
  Dorota


`
ROK SZKOLNY 2010/2011

L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1.Gminny Konkurs "Bezpieczne dzieciństwo na wsi" Sala
  Paulina
VI
III
Kostuch
 Małgorzata
2. a)II Powiatowy Konkurs Humanistyczny "W poszukiwaniu mądrości" - I etap drużyna:
Sala
  Szymon
Klejdysz
  Julia
Szostak
  Julia
drużyna:
Skowronek
  Wiktoria
Prokopowicz
  Agnieszka
Michałek
  Patrycja
III
awnas
do
II etapu
Martuś
 Dorota
2. b)II Powiatowy Konkurs Humanistyczny "W poszukiwaniu mądrości" - etap finałowy
, ,
I drużyna:
Sala
  Szymon
Klejdysz
  Julia
Szostak
  Julia
II drużyna:
Skowronek
  Wiktoria
Prokopowicz
  Agnieszka
Michałek
  Patrycja
III
I drużyna: nagroda wydawnictwa Skrzat
II drużyna: nagroda Wicestarosty Wielickiego
Szymon Sala - Nagroda Specjalna za Najlepszą Charakteryzację
Martuś
 Dorota
3.a)Konkurs matematyczny "Rachmistrz" - I etap szkolny Mardosz
  Mateusz
Skowronek
  Monika
Kowal
  Kacper
Danaj
  Natalia
Dobranowska
  Aleksadra Mętel
  Oliwia
Lejda
  Norbert
Owsianka
  Krzysztof
Mętel
  Sara
Skowronek
  Weronika
Zagól
  Marcin
Długosz
  Weronika
Sala
  Paulina
Danaj
  Patrycja
Świętek
  Justyna
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
IV
 
V
 
I
 
II
 
III
 
IV
 
IV
 
I
 
II
 
II
 
IV
 
V
 
Wilkosz
 Agnieszka
3. b)Konkurs matematyczny "Rachmistrz" - II etap szkolny Mardosz
  Mateusz
Kowal
  Kacper
Dobranowska
  Aleksadra
Mętel
  Oliwia
Owsianka
  Krzysztof
Lejda
  Norbert
Zagól
  Marcin
Sala
  Paulina
Danaj
  Patrycja
IV
 
IV
 
IV

V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
aw. et. gmin.
II
 
III

I
aw. et. gmin.
II
 
III
 
I
aw. et. gmin.
II
 
III
 
Wilkosz
 Agnieszka
3. c)Konkurs matematyczny "Rachmistrz" - etap gminny Mardosz
  Mateusz
Mętel
  Oliwia
Zagól
  Marcin
IV
 
V
 
VI
 
udział
 
udział
 
udział
 
Wilkosz
 Agnieszka
4.a)Konfrontacje Ortograficzne Szkół Podstawowych - etap szkolny (kl. III-IV) Sielański
  Krystian
Zając
  Julia
Martyna
  Szymon
Chojecka
  Natalia
Danaj
  Natalia
Skowronek
  Monika
III
 
III
 
III
 
IV
 
IV
 
IV
awans
et.gminny
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Martuś
 Dorota
Martuś
 Dorota
Martuś
 Dorota
Kostuch
 Małgorzata
Kostuch
 Małgorzata
Kostuch
 Małgorzata
4.b)Konfrontacje Ortograficzne Szkół Podstawowych - etap szkolny (kl. V-VI) Zagól
  Marcin
Długosz
  Weronika
Danaj
  Patrycja
Skowronek
  Weronika
Mętel
  Sara
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
V
 
awans
et.gminny
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Kostuch
 Małgorzata
5.Odblaskowa szkoła  
I-VI
udział
Rybak-Ziembicka
 Jadwiga
6. a)56.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap gminny Skowronek
  Wiktoria
Pieprzyk
  Krystian
Skowronek
  Sebastian
Zając
  Julia
Żyła
  Brunon
Mętel
  oliwia
III
 
IV
 
VI
 
III
 
II
 
V
 
wyróżn.
 
II
 
III
 
udział
 
udział
 
udział
 
Martuś
 Dorota
Kostuch
 Małgorzata
Kostuch
 Małgorzata
Martuś
 Dorota
Bęben
 Maria
Kostuch
 Małgorzata
6. b)56.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap powiatowy Pieprzyk
  Krystian
IV
 
II
 
Kostuch
 Małgorzata
7. a)Powiatowy Historyczny Konkurs Wiedzy o J.Piłsudskim - etap gminny Długosz
  Weronika
Sala
  Paulina
VI
 
VI
 
udział
 
udział
 
Samek
 Lucyna
7. b)Powiatowy Plastyczny Konkurs Wiedzy o J.Piłsudskim - etap gminny Sala
  Paulina
VI
 
I
 
Bęben
 Maria
7. c)Powiatowy Humanistyczny Konkurs Wiedzy o J.Piłsudskim - etap gminny Długosz
  Weronika
Sala
  Paulina
VI
 
VI
 
III
 
udział
 
Kostuch
 Małgorzata
8.Konkurs plastyczny "Architektoniczne skarby mojej okolicy - Kraków" Sala
  Piotr
Szczepanik
  Gabriela
Kołos
  Julia
Skowronek
  Jakub
Bankowicz
  Paweł
oddział
przedszk.
udział
Kokoszka
 Marzena
9.IV Gminny Konkurs na najpiękniejszą: palmę, kartkę i stroik wielkanocny (kategoria - kartka) Sutor
  Julia
III
 
wyróżn.
 
Martuś
 Dorota
10.Powiatowy konkurs plastyczny "Kto zmienił/zmienia świat na lepsze?" Świeczkowska
  Anita
Skowronek
  Wiktoria
Szostak
  Julia
Piotrowska
  Zuzanna
III
 
III
 
III
 
III
 
I
 
II
 
III
 
III
 
Martuś
 Dorota
11.Wojewódzki konkurs plastyczny "Na ratunek Ziemi" Chojecka
  Natalia
Danaj
  Natalia
Kucharska
  Marzena
Michalik
  Wiktor
Skowronek
  Monika
IV
udział
Bęben
 Maria
12.Gminny konkurs - Szopka Bożonarodzeniowa Chojecka
  Natalia
Danaj
  Natalia
Kucharska
  Marzena
Michalik
  Wiktor
Skowronek
  Monika
Chytroś
  Wiktoria
Jarosz
  Weronika
IV
udział
Bęben
 MariaOSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1. Gminne zawody sportowe - indywidualne biegi przełajowe Danaj
  Natalia
Rumer
  Aneta
Seweryn
  Marcin
Owsianka
  Krzysztof
IV
 
IV
 
IVSk
 
V
 
IV
awans et. pow.
udział
 
udział
 
udział
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
2. Halowa Piłka Nożna - zawody gminne Turakiewicz
  Łukasz
Rumer
  Rafał
Skowronek
  Sebastian
Nowak
  Hubert
Owsianka
  Krzysztof
Seweryn
  Marcin
Kowal
  Radosław
Sobczyk
  Sebastian
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
IV
 
IV
 
IV
 
udział
Kasprzyk
  Adam
3.a) Tenis stołowy: drużynowy i indywidualny - etap gminny (gra pojedyncza) Danaj
  Patrycja
Zagól
  Marcin
Kasprzyk
  Wiktoria
Rumer
  Rafał
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
awans pow.
II
awans pow.
VI
awans pow.
VII
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
3.b) Tenis stołowy: drużynowy i indywidualny - etap gminny (gra podwójna) I zespół:
Zagól
  Marcin
Rumer
  Rafał
II zespół
Kasprzyk
  Wiktoria
Danaj
  Patrycja

VI
 
VI
 

VI
 
VI
 
I
awans pow.II
awans pow.


Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
4. Koszykówka (chłopcy) - zawody gminne Rumer
  Rafał
Długosz
  Weronika
Skowronek
  Sebastian
Turakiewicz
  Łukasz
Owsianka
  Krzysztof
Danaj
  Patrycja
Kowal
  Radosław
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
VI
 
IV
 
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
5. Zawody Gminne Piłka Ręczna Rumer
  Rafał
Skowronek
  Sebastian
Turakiewicz
  Łukasz
Owsianka
  Krzysztof
Nowak
  Hubert
Michałek
  Paweł
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
VI
 
VI
 
miejsca
IV-VI
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
6.a) Zawody Powiatowe Tenis Stołowy - gra pojedyncza

Danaj
  Patrycja
Danaj
  Natalia
Rumer
  Rafał
Zagól
  Marcin
VI
 
IV
 
VI
 
VI
 
I - awans
do woj.
III->I rez.
do woj.
III->I rez.
do woj.
IV
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
6.b) Zawody Powiatowe Tenis Stołowy - gra podwójna

Danaj
  Patrycja
Danaj
  Natalia
Rumer
  Rafał
Zagól
  Marcin
VI
 
IV
 
VI
 
VI
 
I- awans
do rej.
 
 
II- awans
do rej.
 
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
7. Powiatowe biegi przełajowe Danaj
  Natalia
IV
 
udział
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
8.Zawody Rejonowe Tenis Stołowy - gra podwójna Danaj
  Patrycja
Danaj
  Natalia
Rumer
  Rafał
Zagól
  Marcin
VI
 
IV
 
VI
 
VI
 
I- awans
do woj.
 
 
III- w
grupie
 
 
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
9. Zawody Gminne - dwa ognie usportowione Rumer
  Aneta
Wilkońska
  Daria
Chytroś
  Wiktoria
Danaj
  Natalia
Jarosz
  Weronika
Skowronek
  Monika
Michalik
  Wiktor
Tasior
  Adrian
Sobczyk
  Sebastian
Mardosz
  Mateusz
Sewryn
  Marcin
IV
udział
Rybak-Ziembicka
  Jadwiga
10.Małopolskie igrzyska młodzieży szkolnej w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt Danaj
  Patrycja
Danaj
  Natalia
VI
 
IV
 
III
 
Rybak-Ziembicka
 Jadwiga


ROK SZKOLNY 2009/2010

L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1.Małopolski Konkurs Humanistyczny dla uczniów
szkół podstawowych - etap szkolny
Strojna
  Agata
VI
 
awans
do
etapu
rejon.

Kostuch
  Małgorzata
2. a)Konkurs humanistyczny "W poszukiwaniu mądrości"
- etap gminny
Zespół:
Chytroś
  Wiktoria
Mardosz
  Mateusz
Sobczyk
  Sebastian
Zespół:
Danaj
  Natalia
Pilch
  Filip
Wcisło
  Milena
Zespół:
Chojecka
  Natalia
Michalik
  Wiktor
Skowronek
  Monika
III
 
 
 
 
 
 
III
 
 
 
 
 
 
III
 
 
 
 
 
 
I
awans
do
etapu
pow.
 
 
I
awans
do
etapu
pow.
 
 
IV
awans
do
etapu
pow.
 
 

Szostak
  Dorota
2. b)Konkurs humanistyczny "W poszukiwaniu mądrości"
- etap powiatowy
Zespół:
Chytroś
  Wiktoria
Mardosz
  Mateusz
Sobczyk
  Sebastian
Zespół:
Danaj
  Natalia
Pilch
  Filip
Wcisło
  Milena
III
 
 
 
 
 
 
III
 
 
 
 
 
 
II
 
 
 
 
 
 
I
 
 
 
 
 
 
Szostak
  Dorota
3. Konkurs humanistyczny "W poszukiwaniu mądrości"
- etap gminny
Zespół:
Długosz
  Weronika
Danaj
  Patrycja
Świętek
  Justyna
V
II
awans
do
etapu
pow.
 
Kostuch
  Małgorzata
4.Szkolny konkurs "Świąteczna kartka" Zając
  Jakub
Świętek
  Ewelina
Świeczkowska
  Martyna
Klimek
  Oliwia
Mikuła
  Kamila
Skowronek
  Eliza
Zając
  Szymon
Klejdysz
  Julia
Szostak
  Julia
Sutor
  Julia
Prokopowicz
  Agnieszka
Kowal
  Kacper
Chytroś
  Wiktoria
Turakiewicz
  Krzysztof
Gęślak
  Weronika
Wcisło
  Milena
0
 
0
 
0
 
0
 
I
 
I
 
I
 
II
 
II
 
II
 
II
 
III
 
III
 
III
 
III
 
III
 
wyróżn.
Kokoszka
  Marzena
Kokoszka
  Marzena
Kokoszka
  Marzena
Kokoszka
  Marzena
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Martuś
  Dorota
Martuś
  Dorota
Martuś
  Dorota
Martuś
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
5. a)Gminne konfrontacje ortograficzne - I etap szkolny (kl. III-IV) Wcisło
  Milena
Gęślak
  Weronika
Strojny
  Mateusz
Lejda
  Norbert
Skowronek
  Weronika
Owsianka
  Krzysztof
III
 
III
 
III
 
IV
 
IV
 
IV
 
udział
 
udział
 
udział
 
awans
II etap

udział
 
udział
 
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
5. b)Gminne konfrontacje ortograficzne - II etap szkolny (kl. III-IV) Lejda
  Norbert
IV
 
awans
et. gminn.
Kostuch
  Małgorzata
5. c)Gminne konfrontacje ortograficzne - etap gminny (kl. III-IV) Lejda
  Norbert
IV
 
I
Kostuch
  Małgorzata
6. a)Gminne konfrontacje ortograficzne - I etap szkolny (kl. V-VI) Zagól
  Marcin
Długosz
  Weronika
Danaj
  Patrycja
Świętek
  Justyna
Dudzik
  Ewa
Strojna
  Agata
Migdał
  Dawid
V
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
awans
II etap

udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Kostuch
  Małgorzata
6. b)Gminne konfrontacje ortograficzne - II etap szkolny (kl. V-VI) Zagól
  Marcin
V
 
awans
et. gminn.
Kostuch
  Małgorzata
6. c)Gminne konfrontacje ortograficzne - etap gminny (kl. V-VI) Zagól
  Marcin
V
 
I
Kostuch
  Małgorzata
7.55. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap gminny Skowronek
  Wiktoria
Pieprzyk
  Krystian
Stachnik
  Daniel
Skowronek
  Sebastian
Sala
  Emilia
II
 
III
 
VI
 
V
 
I
 
II
et. powiat.
III
et. powiat.
udział
 
udział
 
udział
 
Martuś
  Dorota
Szostak
  Dorota
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Bęben
  Maria
8. a)"Rachmistrz" - konkurs matematyczny
- I etap szkolny
Mętel
  Oliwia
Lejda
  Norbert
Czerwińska
  Kinga
Skowronek
  Wiktoria
Owsianka
  Krzysztof
Zagól
  Marcin
Świętek
  Justyna
Długosz
  Weronika
Wilkoński
  Krzysztof
Michałek
  Paweł
Ból
  Weronika
Stankowicz
  Dawid
Strojna
  Agata
Dudzik
  Ewa
Dudek
  Justyna
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
IV
 
V
 
I
 
II
 
III
 
IV
 
V
 
I
 
II
 
III
 
IV
 
V
 
Makuła
  Tomasz
8. b)"Rachmistrz" - konkurs matematyczny
- etap gminny
Skowronek
  Wiktoria
Długosz
  Weronika
Ból
  Weronika
IV
 
V
 
VI
 
udział
 
udział
 
udział
 
Makuła
  Tomasz
9.Małopolski Konkurs Przyrodniczy Zagól
  Marcin
Danaj
  Patrycja
Stachnik
  Daniel
Ból
  Weronika
V
 
V
 
VI
 
VI
 
awans
et. rejon.
awans
et. rejon.
awans
>et. rejon.
awans
et. rejon.
Rząca
 Janusz
10.Gminny Konkurs Wielkanocny Czerwińska
  Kinga
IV
 
wyróżn.
Bęben
  Maria
11.Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkolaków "Stroik świąteczny" oddział
  przedszkolny
 
III
Kokoszka
  Marzena
12.Gminny Konkurs Plastyczny "Moje drzewo" oddział
  przedszkolny
Zając
  Jakub
 
wyróżn.
 
wyróżn.
 
Kokoszka
  Marzena
13.Powiatowy Konkurs Plastyczny "Fryderyk Chopin - w hołdzie narodowi i sztuce" Sala
  Szymon
II
 
II
 
Martuś
  Dorota
14.Konkurs Plastyczny "Jan Paweł II - Pielgrzym Maryjny" Klejdysz
  Julia
Michałek
  Patrycja
Halberda
  Wioletta
II
 
II
 
V
 
nagroda
 
nagroda
 
nagroda
 
Martuś
  Dorota
Martuś
  Dorota
Bęben
  Maria
15.VIII Gminny Konkurs "Najdroższa sercu pieśń nasza i moja mała Ojczyzna" Strojna
  Agata
Stankowicz
  Dawid
VI
 
VI
 
I
Samek
  Lucyna
16.Powiatowy Konkurs Plastyczny "Chciałbym być jak..." Skowronek
  Wiktoria
Sielański
  Krystian
Sala
  Paulina
Mętel
  Sara
II
 
II
 
V
 
IV
 
I
 
I
 
II
 
III
 
Martuś
  Dorota
Martuś
  Dorota
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
17.Gminny Konkurs Plastyczny "Dzięki niemu mogę zasnąć... Portrety bajkowych bohaterów" Bajda
  Przemysław
Pilch
  Kacper
Skowronek
  Eliza
Gajec
  Sebastian
Żyła
  Brunon
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
III
 
wyróżn.
 
wyróżn.
 
wyróżn.
 
wyróżn.
 
Bęben
  MariaOSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1.Gminne biegi przełajowe Czerwińska
  Kinga
Mętel
  Oliwia
Danaj
  Patrycja
Mętel
  Zuzanna
Lejda
  Norbert
Owsianka
  Krzysztof
Michałek
  Paweł
Michałek
  Wojciech
Skowronek
  Sebastian
IV
 
IV
 
V
 
VI
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
udział
Rybak
 Jadwiga
2.Halowa piłka nożna Migdał
  Dawid
Szostak
  Bartłomiej
Szymański
  Karol
Rumer
  Rafał
Skowronek
  Sebastian
Turakiewicz
  Łukasz
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
V
 
V
 
udział
Rybak
 Jadwiga
3.Zawody koszykówki chłopców Szostak
  Bartłomiej
Migdał
  Dawid
Bajda
  Rafał
Stachnik
  Daniel
Jarosz
  Kamil
Rumer
  Rafał
Wilkoński
  Krzysztof
Turakiewicz
  Łukasz
Skowronek
  Sebastian
Zagól
  Marcin
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
udział
Rybak
  Jadwiga
4.Tenis stołowy - zawody gminne (dziewczęta) Danaj
  Patrycja
Świętek
  Justyna
Długosz
  Weronika
V
 
V
 
V
II m.
awans do pow.
udział
 
udział
 
Rybak
  Jadwiga
5.Tenis stołowy - zawody gminne (chłopcy) Zagól
  Marcin
Rumer
  Rafał
Szymański
  Karol
V
 
V
 
VI
IV m.
awans do pow.
V m.
awans do pow.
VI m.
awans do pow.
Rybak
  Jadwiga
6.Powiatowe Eliminacje w Ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Wielickiego w Tenisie Stołowym Drużynowym Chłopców Zagól
  Marcin
Rumer
  Rafał
Szymański
  Karol
V
 
V
 
VI
VI
Rybak
  Jadwiga
7.Powiatowe Eliminacje w Ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Wielickiego w Tenisie Stołowym Indywidualnym Zagól
  Marcin
Rumer
  Rafał
Szymański
  Karol
Danaj
  Patrycja
V
 
V
 
VI
 
V
 
udział
 
III m.
awans do rej.
udział
 
IV m.
awans do rej.
Rybak
  Jadwiga
8.Dwa Ognie Usportowione (zawody gminne) Czerwińska
  Kinga
Mętel
  Oliwia
Skowronek
  Weronika
Lejda
  Norbert
Owsianka
  Krzysztof
Skowronek
  Monika
Danaj
  Natalia
Rumer
  Aneta
Mardosz
  Mateusz
Sobczyk
  Sebastian
Michalik
  Wiktor
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
III
 
III
 
III
 
III
 
III
 
III
 
IV

  Rybak
Jadwiga
9.Piłka Ręczna Dziewcząt Dudek
  Justyna
Ból
  Weronika
Strojna
  Agata
Skowronek
  Agnieszka
Sobczyk
  Patrycja
Świętek
  Justyna
Sroka
  Agnieszka
Długosz
  Weronika
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
V
 
V
 
V
 
udział

  Rybak
Jadwiga
10.Piłka Ręczna Chłopców Zagól
  Marcin
Rumer
  Rafał
Michałek
  Wojciech
Szostak
  Bartłomiej
Szymański
  Karol
Jarosz
  Kamil
Bajda
  Rafał
Owsianka
  Krzysztof
Migdał
  Dawid
V
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
udział

  Rybak
Jadwiga
11.Piłka Nożna Chłopców Wilkoński
  Krzysztof
Rumer
  Rafał
Michałek
  Wojciech
Turakiewicz
  Łukasz
Nowak
  Hubert
Szostak
  Bartłomiej
Bajda
  Rafał
Szymański
  Karol
Migdał
  Dawid
Owsianka
  Krzysztof
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
IV
 
udział

  Kasprzyk
Adam


ROK SZKOLNY 2008/2009

L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1.Małopolski Konkurs Humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych
- etap szkolny
Szostak
  Dawid
VI
 
awans
do
etapu
rejon.

Kostuch
  Małgorzata
2.Małopolski Konkurs Biblijny dla uczniów szkół podstawowych
- etap szkolny
Szostak
  Dawid
VI
 
awans
do
etapu
rejon.

Zając
  Jolanta
3. a)Gminne Konfrontacje Ortograficzne
- etap szkolny
Lejda
  Norbert
Mętel
  Sara
Skowronek
  Weronika
Zagól
  Marcin
Długosz
  Weronika
Danaj
  Patrycja
Strojna
  Agata
Migdał
  Dawid
Dudzik
  Ewa
Szostak
  Dawid
Kowal
  Natalia
Majka
  Agnieszka
III
 
III
 
III
 
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
I
 
II
 
III
 
I
 
II
 
III
 
I
 
II
 
III
 
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
3. b)Gminne Konfrontacje Ortograficzne
- etap gminny
Zagól
  Marcin
IV
 
I
awans
do
etapu
pow.

Kostuch
  Małgorzata
3. c)Gminne Konfrontacje Ortograficzne
- etap powiatowy
Zagól
  Marcin
IV
 
III

Kostuch
  Małgorzata
4. a)"Rachmistrz" - konkurs matematyczny
- I etap szkolny
Zagól
  Marcin
Kasprzyk
  Wiktoria
Długosz
  Weronika
Strojna
  Agata
Ból
  Weronika
Stankowicz
  Dawid
Szostak
  Dawid
Kostuch
  Katarzyna
Skowronek
  Mariola
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
I
 
II
 
III
 
I
 
II
 
II
 
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
4. b)"Rachmistrz" - konkurs matematyczny
- II etap szkolny
Zagól
  Marcin
Ból
  Weronika
Szostak
  Dawid
IV
 
V
 
VI
 
etap
gmin.

etap
gmin.
etap
gmin.
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
4. c)"Rachmistrz" - konkurs matematyczny
- etap gminny
Zagól
  Marcin
Ból
  Weronika
Szostak
  Dawid
IV
 
V
 
VI
 
I
et. pow.
V
 
VI
 
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
4. d)"Rachmistrz" - konkurs matematyczny
- etap powiatowy
Zagól
  Marcin
IV
 
udział
 
Wilkosz
  Agnieszka
5."Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga"
- konkurs plastyczny
Klejdysz
  Julia
Martyna
  Szymon
Danaj
  Natalia
I
 
I
 
II
 
nagr.etap
pow.

wyr.etap
pow.

wyr.etap
pow.

Martuś
  Dorota
Martuś
  Dorota
Szostak
  Dorota
6.VIII Gminny Konkurs "Sprawny Matematycznie - sprawny fizycznie" - drużynowo Skowronek
  Mariola
Szostak
  Dawid
Szymański
  Kamil
VI
 
VI
 
VI
 
III
Wilkosz
  Agnieszka
Mularz
  Jarosław
7.Gminny Konkurs Plastyczny "Najładniejsza palma, pisanka, kartka świąteczna" Mętel
  Oliwia
III
 
wyróż.
Bęben
  Maria
8. a)Ogólnoplski Konkurs Recytatorski - etap gminny Pieprzyk
  Krystian
II
 
I
Szostak
  Dorota
8. b)Ogólnoplski Konkurs Recytatorski - etap powiatowy Pieprzyk
  Krystian
II
 
I
Szostak
  Dorota
9.Gminny Konkurs Plastyczny "Pomniki Marszałka Piłsudskiego" Długosz
  Weronika
Szymański
  Kamil
Sroka
  Agnieszka
IV
 
VI
 
IV
 
I
 
II
 
III
 
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
10.Gminny Konkurs Czytelniczy "Czytaj z nami" Pilch
  Marek
Szostak
  Julia
Strojny
  Mateusz
Skowronek
  Weronika
Strojna
  Agata
"0"
 
I
 
II
 
III
 
V
 
etap
gmin.

etap
gmin.

etap
gmin.

etap
gmin.

etap
gmin.

Kokoszka
  Marzena
Martuś
  Dorota
Szostak
  Dorota
Bęben
  Maria
Kostuch
  Magorzata
11.Szkolny konkurs plastyczny kl. 0-III
"Najpiękniejszy aniołek""
Klimek
  Oliwia
Tasior
  Justyna
Tasior
  Michał
Jurek
  Dawid
Klejdysz
  Julia
Prokopowicz
  Agnieszka
Kucharska
  Marzena
Pilch
  Filip
Skowronek
  Monika
Wcisło
  Milena
Czerwińska
  Kinga
Lejda
  Norbert
Mętel
  Oliwia
"0"
 
"0"
 
"0"
 
I
 
I
 
I
 
II
 
II
 
II
 
II
 
III
 
III
 
III
 
wyróżn.
Kokoszka
  Marzena
Kokoszka
  Marzena
Kokoszka
  Marzena
Martuś
  Dorota
Martuś
  Dorota
Martuś
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
12.VII gminny konkurs "Najdroższa sercu pieśń nasza i moja mała Ojczyzna" Matusik
  Rajmund
Szostak
  Dawid
VI
I
Samek
 Lucyna
13.Powiatowy konkurs wiedzy o marszałku Józefie Piłsudskim - etap gminny Szostak
  Dawid
Skowronek
  Mariola
VI
 
VI
 
I
 
II
 
Samek
 Lucyna
14.Konkurs plastyczny "Przedszkole moich marzeń" Zając
  Szymon
"0"
I
Kokoszka
 Marzena


OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1.Koszykówka dziewcząt - zawody gminne Danaj
  Patrycja
Ból
  Weronika
Skowronek
  Agnieszka
Strojna
  Agata
Kostuch
  Katarzyna
Kowal
  Natalia
Majka
  Agnieszka
Puterko
  Wioletta
Rudek
  Natalia
Skowronek
  Mariola
IV
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
IV
 
Mularz
  Jarosław
2.Koszykówka chłopców - zawody gminne

Rumer
  Rafał
Skowronek
  Sebastian
Migdał
  Dawid
Szostak
  Bartłomiej
Szymański
  Karol
Czerwiński
  Paweł
Mętel
  Krzysztof
Szostak
  Dawid
Szymański
  Kamil
Zagól
  Mateusz
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
udział
 
Mularz
  Jarosław
3.Tenis stołowy (dziewczynki i chłopcy) - zawody gminne Majka
  Agnieszka
Szymański
  Kamil
Matusik
  Rajmund
Danaj
  Patrycja
VI
 
VI
 
VI
 
IV
 
etap
pow.
etap
pow.

udział
 
udział
 
Mularz
  Jarosław
4.Piłka nożna halowa Czerwiński
  Paweł
Matusik
  Rajmund
Rumer
  Rafał
Szostak
  Bartłomiej
Szymański
  Kamil
Skowronek
  Sebastian
Szymański
  Karol
VI
 
VI
 
IV
 
V
 
VI
 
IV
 
V
 
udział
 
Mularz
  Jarosław
ROK SZKOLNY 2007/2008

Opiekun
L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
1.Małopolski Konkurs Humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych
- etap szkolny
Szostak
  Dawid
Opyd
  Filip
Skowronek
  Dominika
Mardosz
  Kinga
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
50pkt./60
 
34pkt./60
 
33pkt./60
 
31pkt./60
 
Kostuch
  Małgorzata
2. a)Małopolski Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych
- etap szkolny
Opyd
  Filip
Mardosz
  Kinga
Długosz
  Błażej
Kostuch
  Krzysztof
Szostak
  Dawid
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
27pkt./30
 
24pkt./30
 
23pkt./30
 
18pkt./30
 
18pkt./30
 
Wilkosz
  Agnieszka
Rząca
  Janusz
2. b)Małopolski Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych
- etap rejonowy
Opyd
  Filip
VI
 
udział
34pkt./40
Wilkosz
  Agnieszka
Rząca
  Janusz
3.Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Oxford" Opyd
  Filip

Zagól
  Marcin

Szostak
  Dawid

Mardosz
  Kinga

Skowronek
  Dominika
VI
 
III
 
V
 
VI
 
VI
 
laur. II st.
92p/100p
laur. III st.
88p/100p
laur. IV st.
84p/100p
laur. IV st.
84p/100p
laur. V st.
80p/100p
Wilkosz
  Agnieszka
Bobowska
  Dorota
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
4. a)Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - I etap szkolny Ból
  Weronika
Stankowicz
  Dawid
Szostak
  Bartłomiej
Szostak
  Dawid
Matusik
  Rajmund
Szymański
  Kamil
Mardosz
  Kinga
Kostuch
  Krzysztof
Skowronek
  Dominika
Opyd
  Filip
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
I.
26pkt./30
I
26pkt./30
II
22pkt./30
I.
30pkt./31
II
28pkt./31
III
24pkt./31
I.
31pkt./31
I
31pkt./31
II
30pkt./31
II
30pkt./31
Wilkosz
  Agnieszka
4. b)Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - II etap szkolny Stankowicz
  Dawid
Ból
  Weronika Szostak
  Dawid
Matusik
  Rajmund
Szymański
  Kamil
Mardosz
  Kinga
Skowronek
  Dominika
Kostuch
  Krzysztof
Opyd
  Filip
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
27pkt./31
II
25pkt./31
I
25pkt./29
II
15pkt./29
II
15pkt./29
I
31pkt./31
II
30pkt./31
III
26pkt./31
III
26pkt./31
Wilkosz
  Agnieszka
4. c)Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - etap gminny Mardosz
  Kinga
Szostak
  Dawid
Stankowicz
  Dawid
VI
 
V
 
IV
 
I
 
IV
 
IV
 
Wilkosz
  Agnieszka
4. d)Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" - etap powiatowy Mardosz
  Kinga
Szostak
  Dawid
VI
 
V
 
IV
 
VII
 
Wilkosz
  Agnieszka
5. a)Gminne Konfrontacje Ortograficzne
- I etap szkolny
Zagól
  Marcin
Długosz
  Weronika
Świętek
  Justyna
Stachnik
  Daniel
Dudzik
  Ewa
Strojna
  Agata
Kowal
  Natalia
Szostak
  Dawid
Majka
  Agnieszka
Kostuch
  Katarzyna
Szostak
  Renata
Opyd
  Filip
Mardosz
  Kinga
III
 
III
 
III
 
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
II
 
I
 
I
 
II
 
I
 
I
 
II
 
II
 
I
 
II
 
III
 
Bobowska
  Dorota
Bobowska
  Dorota
Bobowska
  Dorota
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
5. b)Gminne Konfrontacje Ortograficzne
- II etap szkolny
Zagól
  Marcin
Strojna
  Agata
Długosz
  Weronika
Opyd
  Filip
Szostak
  Dawid
Mardosz
  Kinga
III
 
IV
 
III
 
VI
 
V
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
I
 
II
 
II
 
Bobowska
  Dorota
Kostuch
  Małgorzata
Bobowska
  Dorota
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
5. c)Gminne Konfrontacje Ortograficzne
- etap gminny
Zagól
  Marcin
Opyd
  Filip
III
 
VI
 
udział
 
udział
 
Bobowska
  Dorota
Kostuch
  Małgorzata
6. a)Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy "Czytaj z nami"
- I etap (klasy I-III)
Skowronek
  Wiktoria
Strojny
  Mateusz
Skowronek
  Weronika
0
 
I
 
II
 
laureat
 
laureat
 
laureat
 
Kokoszka
 Marzena
Dudziak
  Renata
Bęben
  Maria
6. b)Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy "Czytaj z nami"
- I etap (klasy IV-VI)
Szostak
  Dawid
V
 
VII
 
Kostuch
  Małgorzata
6. c)Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy "Czytaj z nami"
- II etap gminny (klasy IV-VI)
Szostak
  Dawid
V
 
IV
 
Kostuch
  Małgorzata
7. a)Konkurs recytatorski
- etap szkolny
Pieprzyk
  Krystian
Pilch
  Filip
Lejda
  Norbert

Szostak
  Dawid
Mardosz
  Kinga
Leśniak
  Adrian
I
 
I
 
II
 
V
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
I
 
I
 
II
 
Dudziak
 Renata
Dudziak
  Renata
Bęben
  Maria
Kostuch
 Małgorzata
Kostuch
 Małgorzata
Kostuch
 Małgorzata
7. b)Konkurs recytatorski
- etap gminny
Pieprzyk
  Krystian
Pilch
  Filip
Lejda
  Norbert

Szostak
  Dawid
Mardosz
  Kinga
Leśniak
  Adrian
I
 
I
 
II
 
V
 
VI
 
VI
 
wyróżn.
 
udział
 
udział
 
I
 
III
 
udział
 
Dudziak
 Renata
Dudziak
  Renata
Bęben
  Maria
Kostuch
 Małgorzata
Kostuch
 Małgorzata
Kostuch
 Małgorzata
7. c)Konkurs recytatorski
- etap powiatowy
Szostak
  Dawid
Mardosz
  Kinga
V
 
VI
 
udział
 
udział
 
Kostuch
 Małgorzata
Kostuch
 Małgorzata
8. a)VII Gminny Konkurs "Sprawny Matematycznie - sprawny fizycznie" - indywidualnie Opyd
  Filip
VI
II
Wilkosz
  Agnieszka
Rybak
  Jadwiga
8. b)VII Gminny Konkurs "Sprawny Matematycznie - sprawny fizycznie" - drużynowo Mardosz
  Kinga
Opyd
  Filip
Długosz
  Błażej
VI
 
VI
 
VI
 
II
Wilkosz
  Agnieszka
Rybak
  Jadwiga
9.VI gminny konkurs "Najdroższa sercu pieśń nasza i moja mała Ojczyzna" Długosz
  Błażej
Mardosz
  Kinga
Skowronek
  Dominika
VI
II
Samek
 Lucyna
10. Powiatowy konkurs fotograficzny - "Piękno Ziemii Wielickiej" Szostak
  Dawid
V
 
nagroda
 
Bobowska
 Dorota
11.VIII Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych zespół klasy III
III
 
udział
 
Bobowska
 Dorota
12.Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej Leśniak
  Adrian
Skowronek
  Monika
Danaj
  Batalia
VI
 
I
 
I
 
wyróżn.
 
udział
 
udział
 
Kasprzyk
 Adam
13. Międzynarodowy konkurs plastyczny "Bezpieczne podróże na planecie Ecopia" Długosz
  Weronika
III
 
wyróżn.
 
Bobowska
 Dorota
14. a)Szkolny Konkurs Plastyczny - "Zabytki i legendy krakowskie" (kl. I-III) Sobczyk
  Sebastian
Mętel
  Sara
Owsianka
  Krzysztof
Kowalska
  Patrycja
Kasprzyk
  Wiktoria
Świętek
  Justyna
I
 
II
 
II
 
III
 
III
 
III
 
wyrożn.
 
wyrożn.
 
wyrożn.
 
wyrożn.
 
wyrożn.
 
wyrożn.
 
Dudziak
  Renata
Bęben
 Maria
Bęben
 Maria
Bobowska
 Dorota
Bobowska
 Dorota
Bobowska
 Dorota
14. b)Szkolny Konkurs Plastyczny - "Zabytki i legendy krakowskie" (kl. IV-VI) Szymański
  Kamil
Ból
  Weronika
Strojna
  Agata
Michalik
  Michał
Skowronek
  Dawid
V
 
IV
 
IV
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
II
 
III
 
III
 
Bęben
 Maria
15. a)Szkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie (kl. I-III) Strojny
  Mateusz
Długosz
  Weronika
Mętel
  Oliwia
I
 
III
 
II
 
I
 
II
 
III
 
Dudziak
 Renata
Bobowska
 Dorota
Bęben
 Maria
15. b)Szkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie (kl. IV-VI) Szostak
  Dawid
Kostuch
  Krzysztof
Długosz
  Dawid
V
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
Samek
 Lucyna
16.Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
- "Sing and have fun"
Leśniak
  Adrian
Skowronek
  Dominika
Skowronek
  Mariola
Skowronek
  Weronika
Mętel
  Sara
VI
 
VI
 
V
 
II
 
II
 
I
 
II
 
II
 
III
 
III
 
Kasprzyk
 Adam


OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1. a)Tenis stołowy - etap gminny Majka
  Agnieszka
Leśniak
  Adrian
Mętel
  Michał
Mardosz
  Kinga
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
V
 
VII-VIII
 
IX-XII
 
udział
 
Kasprzyk
  Adam
1. b)Tenis stołowy - etap powiatowy Majka
  Agnieszka
V
 
udział
 
Kasprzyk
  Adam
ROK SZKOLNY 2006/2007

L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1.Małopolski Konkurs Humanistyczny
- etap szkolny
Mętel
  Monika
Kasprzyk
  Patrycja
Lejda
  Angelika
VI
 
VI
 
VI
 
udział
68%
udział
60%
udział
56%
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
2.
a)
Powiatowe Konfrontacje Ortograficzne
- II etap szkolny (klasy III-IV + 1 uczeń kl.II)
Szostak
  Dawid
Zagól
  Marcin

Migdał
  Dawid
Strojna
  Agata
IV
 
II
 
III
 
III
 
I
 
II
 
III
 
III
 
Kostuch
  Małgorzata
Szostak
  Dorota
Kokoszka
  Marzena
Kokoszka
  Marzena
2.
b)
Powiatowe Konfrontacje Ortograficzne
- II etap szkolny (klasy V-VI)
Opyd
  Filip
Kasprzyk
  Patrycja

Lejda
  Angelika
V
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
2.
c)
Powiatowe Konfrontacje Ortograficzne
- etap gminny (klasy III-IV)
Szostak
  Dawid
IV
 
III
 
Kostuch
  Małgorzata
2.
d)
Powiatowe Konfrontacje Ortograficzne
- etap gminny (klasy V-VI)
Opyd
  Filip
V
 
udział
 
Kostuch
  Małgorzata
2.
e)
Powiatowe Konfrontacje Ortograficzne
- etap powiatowy (klasy III-IV)
Szostak
  Dawid
IV
 
udział
 
Kostuch
  Małgorzata
3.
a)
Szkolny konkurs "Poezji żartobliwej" - kategoria I
klasy 0-I
Pieprzyk
  Krystian
Lejda
  Norbert

Mętel
  Oliwia
0
 
I
 
I
 
I
 
II
 
III
 
Malarz
  Zofia
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
3.
b)
Szkolny konkurs "Poezji żartobliwej" - kategoria II
klasy II-III
Migdał
  Dawid
Długosz
  Weronika

Skowronek
  Sebastian
III
 
II
 
II
 
I
 
I
 
I
 
Kokoszka
  Marzena
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
4.Konkurs czytelniczy "Czytaj z nami" Mardosz
  Mateusz
Długosz
  Weronika

Skowronek
  Sebastian
Zagól
  Marcin
Dudzik
  Ewa

Migdał
  Dawid
Szostak
  Dawid
Wioletta
  Puterko

Szostak
  Bartłomiej
Mętel
  Monika
Kasprzyk
  Patrycja

Lejda
  Angelika
0
 
II
 
II
 
II
 
III
 
III
 
IV
 
IV
 
IV
 
VI
 
VI
 
VI
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
II etap
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Malarz
  Zofia
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Kokoszka
  Marzena
Kokoszka
  Marzena
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
5.Konkurs literacki "Patriotyzm dawniej i dziś" Szostak
  Renata
Skowronek
  Dominika
VI
 
VI
 
II
 
III
 
Kostuch
  Małgorzata
Kostuch
  Małgorzata
6.Powiatowy konkurs historyczny (II etap) -
"Marszałek J.Piłsudski - myśli, idee, czyny"
Matusik
  Krzysztof
Szostak
  Dawid
VI
 
IV
 
I
 
II
 
Samek
  Lucyna
Samek
  Lucyna
7.Gminny konkurs "Najdroższa sercu
pieśń nasza i moja mała Ojczyzna"
zespół:
Matusik
  Krzysztof
Mardosz
  Patryk
Mętel
  Monika
VI
II miejsce
Samek
 Lucyna
8.V Małopolski Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy
- etap szkolny
Opyd
  Filip
Długosz
  Błażej
Kasprzyk
  Patrycja
V
 
V
 
VI
 
udział
67%
udział
53%
udział
53%
Wilkosz
  Agnieszka
Rząca
  Janusz
9.
a)
Konkurs matematyczny "Rachmistrz"
- I etap szkolny
Szostak
  Dawid
Szymański
  Kamil
Skowronek
  Mariola
Mardosz
  Kinga
Kostuch
  Krzysztof
Ból
  Batłomiej
Mętel
  Monika
Kasprzyk
  Patrycja
Mardosz
  Patryk
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
I
 
II
 
III
 
I
 
II
 
III
 
I
 
II
 
III
 
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
9.
b)
Konkurs matematyczny "Rachmistrz"
- II etap szkolny
Szostak
  Dawid
Mardosz
  Kinga
Kasprzyk
  Patrycja
IV
 
V
 
VI
 
I
 
I
 
I
 
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
9.
c)
Konkurs matematyczny "Rachmistrz"
- etap gminny
Szostak
  Dawid
IV
 
II
v-ce rachm.
Wilkosz
  Agnieszka
9.
d)
Konkurs matematyczny "Rachmistrz"
- etap powiatowy
Szostak
  Dawid
IV
 
udział
 
Wilkosz
  Agnieszka
10.Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Oxford" Szymańska
  Ilona

Szostak
  Dawid

Skowronek
  Mariola

Szostak
  Bartłomiej

Majka
  Agnieszka

Opyd
  Filip

Długosz
  Błażej

Michałek
  Aneta

Leśniak
  Adrian

Szostak
  Renata

Skowronek
  Dominika

Majka
  Łukasz

Rudek
  Michał
VI
 
IV
 
IV
 
IV
 
IV
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
laur. V st.
80p/100p
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
11.VI międzyszkolny konkurs "Sprawny matematycznie - sprawny fizycznie" Kasprzyk
  Patrycja
Szymańska
  Ilona
Majka
  Łukasz
VI
IV
Rybak
  Jadwiga
Wilkosz
  Agnieszka
12.Konkurs fotograficzny
"Galeria zabytków Polski"
Szostak
  Dawid
IV
udział
Wilkosz
  Agnieszka
13.IX Wielicki Konkurs
Szopek Bożonarodzeniowych
Szostak
  Renata
V
udział
Wilkosz
  Agnieszka
14.Konkurs "Dzieje Apostolskie"
- etap rejonowy
Opyd
  Filip
V
udział
Zając
  Jolanta
15.Konkurs plastyczny "Plakat o tematyce niepodległościowej" Długosz
  Błażej
Mardosz
  Kinga
V
 
V
 
I
 
II
 
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
16.Konkurs plastyczny "Józef Piłsudski i jego rodzina" Dudek
  Justyna
III
 
udział
 
Kokoszka
  Marzena
17.
a)
I powiatowy konkurs plastyczny "Józef Piłsudski - Myśli, idee, czyny" - etap powiatowy, kategoria kl. I-III Dudek
  Justyna
III
 
III
 
Kokoszka
  Marzena
18.
b)
I powiatowy konkurs plastyczny "Józef Piłsudski - Myśli, idee, czyny" - etap powiatowy, kategoria kl. IV-VI Długosz
  Błażej
VI
 
I
 
Bęben
  Maria
19.Konkurs plastyczny - ilustrowanie książeczki Długosz
  Weronika
Stachowicz
  Wiktor
Chmielek
  Patryk
Sala
  Paulina
Halberda
  Wioletta
Danaj
  Patrycja
Wilkoński
  Krzysztof
Kowalska
  Patrycja
Śledziewska
  Weronika
II
 
II
 
II
 
II
 
II
 
II
 
II
 
II
 
II
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
udział
 
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
20.Gminny przegląd teatrzyków dziecięcych - przedstawienie pt."Bajeczka o Kasi" Turakiewicz
  Łukasz
II
 
tytuł
dobrego
aktora
Szostak
  Dorota


OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1.Mikołajkowy turniej
- "Chcę być sprawny i zdrowy"
Lejda
  Norbert
Mętel
  Oliwia
Owsianka
  Krzysztof
Rumer
  Rafał
Stachowicz
  Wiktor
Michałek
  Wojciech
Turakiewicz
  Łukasz
Ból
  Weronika
Szostak
  Bartłomiej
Szymański
  Karol
I
 
I
 
I
 
II
 
II
 
II
 
II
 
III
 
III
 
III
 
I miejsce
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Bęben
  Maria
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Szostak
  Dorota
Kokoszka
  Marzena
Kokoszka
  Marzena
Kokoszka
  Marzena
2.Unihokej Mardosz
  Kinga
Obrał
  Piotr
Szostak
  Renata
Kostuch
  Mateusz
Majka
  Łukasz
Szymańska
  Ilona
V
 
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
IV miejsce
Rybak
  Jadwiga
3.Biegi przełajowe - indywidualne Leśniak
  Adrian
Obrał
  Piotr
Kowalski
  Wiktor
Majka
  Łukasz
Szymańska
  Ilona
Więcław
  Mateusz
V
 
V
 
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
udział
Rybak
  Jadwiga
4.Tenis stołowy Kasprzyk
  Patrycja
Szymańska
  Ilona
Piwowar
  Kamil
Majka
  Łukasz
VI
 
VI
 
VI
 
VI
 
udział
Rybak
  Jadwiga
5.Dwa ognie Rudek
  Natalia
Kostuch
  Katarzyna
Skowronek
  Mariola
Majka
  Agnieszka

Szostak
  Dawid
Szymański
  Kamil
Matusik
  Rajmund
Czerwiński
  Paweł
IV
 
udział
Rybak
  Jadwiga

Inne:
 • kolejny etap budowy sali gimnastycznej
 • wysoki wynik sprawdzianu klasy VI (8 stanin) - jedna uczennica osiągnęła wynik 40 pkt.
 • udział w projekcie "Super Szkoła"
 • wyjazd klasy II na "zieloną szkołę"
 • funkcjonowanie strony internetowej szkoły
 • modernizacja boiska
 • przygotowanie licznych uroczystości, imprez, programów artystycznych
ROK SZKOLNY 2005/2006

L.p.
Konkurs
UczeńKlasaMiejsce/Udział
Opiekun
1.Małopolski Konkurs HumanistycznySzostak
  Magdalena
VI
finalistka
Kostuch
  Małgorzata
2.Młopolski Konkurs Matematyczno-PrzyrodniczySzostak
  Magdalena
VI
finalistka
Wilkosz
  Agnieszka
Rząca
 Janusz
3.Powiatowe Konfrontacje Ortograficzne Szostak
  Magdalena
VI
IV miejsce
Kostuch
  Małgorzata
4.Powiatowy Konkurs matematyczny "Rachmistrz"Szostak
  Magdalena
VI
II miejsce
Wilkosz
  Agnieszka
5.Gminny konkurs piosenki angielskiej
"Sign and Learn"
klasa III
III
II miejsce
Kasprzyk
  Adam
6.Gminny konkurs "Najdroższa sercu
pieśń nasza i moja mała Ojczyzna"
klasa VI
VI
I miejsce
Samek
 Lucyna
7.Gminny Konkurs czytelniczy "Czytaj z nami" Szostak
  Magdalena
Lejda
  Norbert
VI
 
"0"
 
II miejsce
 
laureat
 
Kostuch
  Małgorzata
Malarz
  Zofia
8.Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Oxford" Szostak
  Magdalena

Skowronek
  Dominika

Opyd
  Filip
VI
 
IV
 
IV
 
laur. I st.
100p./100
laur. II st.
92p./100
laur. II st.
92p./100
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
9.Konkurs matematyczny "Kangur" Szostak
  Magdalena
Długosz
  Błażej
VI
 
IV
 
wyróżnienie
 
wyróżnienie
 
Wilkosz
  Agnieszka
Wilkosz
  Agnieszka
10.V międzyszkolny konkurs "Sprawny matematycznie - sprawny fizycznie"uczniowie
klasy VI
VI
udział
Rybak
 Jadwiga
Wilkosz
  Agnieszka
Inne:
 • rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej - prace ziemne, fundamenty, stan surowy części socjalnej
 • dobry wynik sprawdzianu klasy VI (wyżej średni w okręgu OKE) - jedna uczennica osiągnęła wynik 40 pkt.
 • udział uczniów w gminnej uroczystości z okazji 250 rocznicy urodzin gen. J. H. Dąbrowskiego
 • funkcjonowanie strony internetowej szkoły
ROK SZKOLNY 2004/2005


Nasze osiągnięcia:
 • udział ucznia klasy VI Mateusza Majki w etapie wojewódzkim konkursu humanistycznego
 • udział uczniów w konkursach artystycznych
 • udział uczniów i wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych
 • udział uczniów we wszystkich gminnych rozgrywkach sportowych, IV miejsce chłopców w zawodach powiatowych w piłce ręcznej
 • zajęcie II miejsca uczniów klasy II w Małopolskim Przeglądzie Teatrzyków w Skawinie
 • występ uczniów z okazji 40-lecia KGW w Pierzchowie
ROK SZKOLNY 2003/2004


Nasze osiągnięcia:
 • klasa I - udział w Gminnym Konkursie Teatrzyków Szkolnych - przedstawienie "Bajeczka o małpce"
 • klasa I - udział w szkolnym konkursie recytatorskim - II miejsce
 • klasa I - udział w gminnym konkursie recytatorskim
 • klasa I - udział w gminnym konkursie "Wiedzy o Polsce"
 • klasa I - udział w gminnym konkursie plastycznym "Legendy Starego Krakowa" - III miejsce
 • klasa I - udział w gminnym konkursie "Ozdoby wielkanocne" - wyróżnienie
 • klasa II - udział w gminnym konkursie "Wiedzy o Polsce"
 • klasa II - udział w szkolnym konkursie recytatorskim - II miejsce
 • klasa II - udział w II Festiwalu Dzieci i Młodzieży "Bajdurek"
 • klasa II - udział w Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych - III miejsce
 • klasa II - udział w gminnym konkursie "Symbole wielkanocne"
 • klasa III - udział w szkolnym konkursie recytatorskim - II miejsce
 • klasa III - udział w gminnym konkursie "Wiedzy o Polsce"
 • klasa III - udział w gminnym konkursie plastycznym "Legendy Starego Krakowa"
 • klasa III - udział w gminnym konkursie "Symbole wielkanocne"
 • klasa III - udział w konkursie Młodzieżowych Teatrów w Niepołomicach
 • klasa III - udział w konkursie "Kangur Matematyczny"
 • Klasa IV - udział w wielu turniejach szkolnych, gminnych i powiatowych
 • Klasa V - udział w Gminnym Przeglądzie Teatralnym - I miejsce
ROK SZKOLNY 2002/2003


Nasze osiągnięcia:
 • zorganizowanie wspólnie z PTTK XI Powiatowego Zlotu Młodzieży Szkolnej "Hejże na Pierzchów"
 • zorganizowanie gminnego konkursu plastycznego "Pisanka Wielkanocna"
 • zorganizowanie Balu Karnałowego
 • sukcesy artystyczne uczniów
 • sukcesy sportowe
 • konkursy na różnych szczeblach
ROK SZKOLNY 2001/2002


Nasze osiągnięcia:
 • Małopolski Festiwal Teatrów Szkolnych - wszyscy uczniowie z klas O - III brali udział w eliminacjach szkolnych.
  W konkursie gminnym I miejsce zajęła klasa I spektaklem "Porady Wróżki Dobrej Rady" (opiekun p. M.Możdrzech), II miejsce zajęła klasa II - "Zabawa w Śpiącą Królewnę."
  W eliminacjach powiatowych klasa II zajęła miejsce I, kwalifikując się do finału wojewódzkiego, który odbył się w Skawinie. Tam nasze dzieci zajęły III miejsce (opiekun p. M. Bęben). Kl. III zaprezentowała swoją sztukę p. t. "O panowaniu Zdrówka" w szpitalu w Prokocimiu chorym dzieciom przebywającym tam na leczeniu.
 • Gminny Konkurs "Piosenki Dziecięcej", zespół "Krakowiacy" - kl. I - miejsce I, Wyróżnienie - 2 uczennice (P. Skowronek, D. Stachowicz - kl. III).
 • Konkurs recytatorski - 20 uczniów startujących w eliminacjach szkolnych: II miejsce w eliminacjach powiatowych - uczeń kl. II - Krzysztof Matusik, III miejsce w eliminacjach powiatowych uczennica kl. V - Ewelina Mardosz
 • Konkurs literacki organizowany przez Radę ds. Rodziny przy Wojewodzie Małopolskim oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej pod hasłem: "Trudne życie mojej mamy", "Tato moim najlepszym przyjacielem", /kilkanaście prac ze szkoły/. III miejsce - Ewa Skowronek, III miejsce - Dorota Bury, Barbara Szostak /praca wspólna/,
 • Konkurs literacki na wiersz o Krakowie organizowany przez Centrum Młodzieży im. dr Jordana w Krakowie: Ewelina Mardosz - wyróżnienie.
 • Gminny Mistrz Ortografii - I miejsce Dariusz Zagól, uczeń klasy VI Powiatowe Konfrontacje Ortograficzne Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Wielickiego - I m. - Dariusz Zagól, uczeń klasy VI.
 • "Sprawny umysłowo, sprawny fizycznie" - konkurs gminny I miejsce: Woźniak Justyna, Stachel Agnieszka, Zagól Dariusz.
 • Międzyszkolny Konkurs Regionalny "O srebrną kroplę rzeki Raby" I m. w kategorii konkursu "Jestem przewodnikiem po Gminie Gdów" - Ewelina Mardosz, klasa V.
 • "Kangur Matematyczny" - nagroda I stopnia w kategorii "Maluch" - Piotr Stachel, kl. IV.
 • Konkurs biblijny - Dorota Bury, kl. V - etap rejonowy.
 • Sukcesy sportowe: Gminne biegi przełajowe (Sala Paulina - II miejsce, Nawara Paweł - V miejsce, Woźniak Bolesław VII miejsce /zakwalifikowali się do powiatowych biegów przełajowych/), Piłka ręczna (dziewczęta II miejsce, chłopcy II miejsce), Unihoc (dziewczęta I miejsce, chłopcy II miejsce), Piłka koszykowa (chłopcy II miejsce, dziewczęta III miejsce), Powiatowy tenis stołowy w Pawlikowicach (debel: III miejsce /Dariusz Zagól, Michał Zagól - zdobyli puchar/).