OFERTA SZKOŁY


OFERTA ZAJĘĆ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WIEDZY
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
ZAJĘCIA SPORTOWE

BAZA DYDAKTYCZNA


UDZIAŁ W PROGRAMACH, AKCJACH I PROJEKTACH

DYDAKTYCZNE PROFILAKTYCZNE CHARYTATYWNE SOCJALNO-BYTOWE