STARA SZKOŁA

przed 1891 rokiem- prywatna szkoła zimowa
1891 rok- wybudowanie drewnianego budynku krytego strzechą i otwarcie jednoklasowej szkoły
1914-1918 rok- zajęcie szkoły przez wojsko, kolejno stacjonowali Austriacy i Rosjanie
1939 rok- zajęcie szkoły przez Niemców, zniszczenie części dokumentacji, m.in. kroniki szkoły
1945 rok- szkoła siedmioklasowa
1946-1964 rok- szkoła o pięciu klasach, do klasy szóstej i siódmej dzieci uczęszczały do szkoły w Książnicach
1949 rok- groźna powódź, woda oblewa budynek na wysokość 75 centymetrów


SZKOŁA POMNIK TYSIĄCLECIA

1956 rok- zakup 50 tys. sztuk cegły za pieniądze uzyskane ze sprzedaży działek
1960 rok- rozpoczęcie budowy "tysiąclatki" pod patronatem Jednostki Wojsk. z Częstochowy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
1962 rok- zburzenie starego, liczącego ponad 70 lat budynku z wieżyczką i dzwonkiem lekcyjnym zwołującym dziatwę na lekcje
7.I.1963 roku- rozpoczęcie nauki w nowym budynku
8.XI.1964 roku- uroczyste otwarcie szkoły i nadanie imienia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego - ziomka tej ziemi
1986 rok- założenie centralnego ogrzewania
3.V.1992 roku- uroczyste przekazanie sztandaru, otwarcie Izby Pamięci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
1997 rok- uroczyste obchody w Pierzchowie 200-lecia powstania polskiego hymnu państwowego - Mazurka Dąbrowskiego


OBECNIE

2003 rok- wymiana wszystkich okien i drzwi zewnętrznych
2004 rok- wymiana dachu budynku szkoły z krytego papą i lepikiem na dach dwuspadowy pokryty blachą dachówkową powlekaną wraz z remontem wszystkich ciągów kominowych i wentylacyjnych
- wymiana posadzek parkietowych w salach lekcyjnych oraz remont ubikacji wraz z malowaniem wszystkich pomieszczeń szkoły
2005 rok- rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej
- wmurowanie tablicy w Izbie Pamięci poświęconej gen. J.H.Dąbrowskiemu, Patronowi Szkoły w 250. rocznicę Jego urodzin
2006 rok- wykonanie asfaltowego boiska szkolnego do piłki ręcznej i koszykówki
- remont bramy wjazdowej na teren szkoły
2007 rok- zakup ławek do szatni i przebieralni
2008 rok- remont wejścia frontowego do budynku szkoły
- wymiana części drzwi wewnętrznych w szkole
2009/2010- budowa placu zabaw dla dzieci
- wymiana większości drzwi wewnętrznych w szkole
- przygotowanie i realizacja odwodnienia budynku wraz z drenażem i izolacją pionową
- wykonanie i montaż mebli do biblioteki
- remont bramy ogrodzeniowej
- wykonanie wentylacji piwnic
2010/2011- pomalowanie i urządzenie sal kształcenia zintegrowanego (edukacji wczesnoszkolnej)
- zamontowanie tablicy interaktywnej z projektorem multimedialnym w sali nr 8
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw
- wymiana części drzwi wewnętrznych
- wykonanie nowej kotłowni wraz z wymianą pieca c.o.
2011/2012- cyklinowanie parkietów w salach nr 8, 9 i sali komputerowej
- remont instalacji oświetleniowej (wymiana prawie wszystkich lamp oświetleniowych w szkole z dodatkowym oświetleniem tablic szkolnych w salach lekcyjnych)
- malowanie sal lekcyjnych nr 8 i 9, kuchni, korytarza, sali komputerowej
- montaż gazowego podgrzewacza ciepłej wody wraz z jej doprowadzeniem do umywalek
- remont ogrodzenia szkoły (szczególnie ogrodzenia graniczącego z boiskami do piłki ręcznej i koszykówki)
- malowanie korytarzy szkolnych, szatni, kantorka wych.-fiz. oraz sali gimnastycznej
2012/2013- zakup i montaż rolet w salach lekcyjnych nr 8 i 9 oraz w sali gimnastycznej, co wydatnie pomaga w prowadzeniu zajęć, uroczystości czy imprez szkolnych
- zakup projektora multimedialnego oraz tablicy interaktywnej do sali nr 3 z wykorzystaniem dla klas I-III
- wzbogacenie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup i montaż piaskownicy zasuwanej, ławki parkowej oraz kosza na śmieci
- malowanie korytarza na piętrze, wc chłopców i dziewcząt, pokoju nauczycielskiego
2013/2014- kontynuacja budowy sali gimnastycznej
- remont ogrodzenia wokół szkoły
- położenie wykładziny obiektowej na korytarzach szkolnych, schodach i w szatni
- zakup nowego projektora multimedialnego
2014/2015- zaadoptowanie pomieszczenia poprzedniej sali gimnastycznej na potrzeby oddziału "0" z Pierzchowa
- zaadoptowanie pomieszczenia kantorka nauczyciela wych.fiz. na szatnię dla oddziału "0" z Pierzchowa
- zakup ozdobnych rolet (wszystkie okna) do oddziału "0" w Nieznanowicach
- pomalowanie sali oddziału "0" w Nieznanowicah oraz toalety (przez Rodziców przedszkolaków)
- naprawa parkietu w sali oddziału "0" w Nieznanowicah (przez Rodziców przedszkolaków)
- montaż podgrzewacza wody w oddziale przedszkolnym w Nieznanowicach (przez Rodziców przedszkolaków)
- przebudowa fragmentu instalacji gazowej w szkole - przeniesienie liczników na zewnątrz budynku
- montaż na sali gimnastycznej higrometru oraz drabinek do ćwiczeń,
- wybudowanie chodnika łączącego budynek szkoły z nową salą gimnastyczną
- wybudowanie nowego parkingu obok sali gimnastycznej
- wykonanie i montaż mebli w szatniach chłopców i dziewcząt na nowej sali gimnastycznej
- wykonanie i montaż mebli w kantorku nauczyciela wych. fizycznego na nowej sali gimnastycznej
- uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej
- zmiana przeznaczenia nektórych pomieszczeń w oddziale "0" w Nieznanowicach (wybudowanie nowej toalety i szatni dla dzieci) - część "przedszkolna" stała się niezależna
- wybudowanie nowych toalet w oddziale "0" w Pierzchowie - część "przedszkolna" stała się niezależna
- doposażenie, w ramach projektu "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Gdów" współfinansowanego przez Unię Europejską, obu oddziałów przedszkolnych m.in. w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, osłony na kaloryfery, rolety okienne
- doposażenie, w ramach projektu "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Gdów" współfinansowanego przez Unię Europejską, szkolnej kuchni w m.in. w zmywarkę, nowe naczynia, sztućce i garnki, szafę gastronomiczną, kuchenkę gazowo-elektryczną oraz zakup pralki automatycznej
- wyposażenie, w ramach projektu "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Gdów" współfinansowanego przez Unię Europejską, dwóch placów zabaw w bezpieczną nawierzchnię
- modernizacja systemu alarmowego w oddziałach przedszkolnych w Pierzchowie i Nieznanowicach
- zakup nowych mebli do sali nr 2
- zakup nowych mebli do pokoju nauczycielskiego
- odnowienie Izby Pamięci - nowe gabloty przekazane w darze przez AGH w Krakowie
- montaż rolet okiennych w sali nr 1
- zaadoptowanie jednego z pomieszczeń na pomieszczenie gospodarcze - podłączenie sanitariatów, ciepłej wody i prądu,
- wymiana naczynia przeponowego c.o.
- cyklinowanie podłóg w 5 pomieszczeniach na I piętrze
- malowanie gabinetu dyrektora szkoły oraz sekretariatu
2015/2016- montaż na sali gimnastycznej piłkochwytów oraz zakup ławeczek do ćwiczeń
- cyklinowanie podłogi w sali oddziału pzedszkolnego w Pierzchowie
- zakup mebli do szatni oddziału przedszkolnego w Pierzchowie
- zakup sprzętu nagłaśniającego (m.in. kolumny, mikrofony, mikser)
- przeniesienie pracowni komputerowej do innego pomieszczenia (wykonianie niezbędnych instalacji)
- modernizacja systemu alarmowego
- zakup nowego projektora multimedialnego
- remont muru oporowego elewacji budynku
- remont parkingu szkolnego
- remont oddziału przedszkolnego w Nieznanowicach: zerwanie starego parkietu, wykonanie wylewki, położenie paneli, malowanie - prace wykonali nieodpłatnie rodzice
- malowanie sali komputerowej - prace wyknał nieodpłatnie rodzic
2016/2017- zakup nowej tablicy interaktywnej oraz projektora multimedialnego
- rozbudowa sprzętu nagłaśniającego - zakup 2 mikroportów
- malowanie jednej z sal lekcyjnych na pierwszym piętrze - prace wyknał nieodpłatnie rodzic
- położenie nowego parkietu w jednej z sal lekcyjnych na pierwszym piętrze
- adaptacja pomieszczeń piwnicznych na nową szatnię