ROK SZKOLNY 2020/2021
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III SP

        Wytyczne MEiN, MZ i GIS.
Podziękowanie dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły

        Niniejszym, chciałbym serdecznie podziękować dla nauczycieli, uczniów i pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie za wzięcie udziału w uroczystości patriotyczno-religijnej ku czci Pana Generała Jana Henryka Dąbrowskiego i ku pamięci św. Jana Pawła II, która odbyła się w niedzielę 2 sierpnia 2020 r. przed pomnikiem Pana Generała Dąbrowskiego w Pierzchowcu, a w szczególności dla dwóch uczniów - Bogdana Prokopowicza i Szymona, którzy wyrecytowali wiersze ku pamięci Pana Generała Dąbrowskiego podczas tej uroczystości. Myślę, że uroczystość pierzchowiecka, to bardzo piękny przykład postawy obywatelskiej i patriotyzmu oraz szacunku, tak wobec Pana Generała Dąbrowskiego, jak i Ojca Świętego i jestem bardzo dumny, że mogłem zainicjować i w różny sposób współorganizować w sumie osiem takich uroczystości, które odbyły się 2 sierpnia 2020 r. na Kujawach, Mazowszu, Pomorzu Gdańskim, w Małopolsce i w Wielkopolsce - i wyrażam najwyższy szacunek wobec wszystkich zwykłych obywateli, działaczy społecznych, kapłanów, wojskowych, harcerzy, skautów, rolników, nauczycieli i uczniów, historyków, regionalistów, samorządowców i wszelkich urzędów i organizacji, dzięki którym wspomniane uroczystości się odbyły i wszystkim Państwu z całego serca serdecznie za to dziękuję! Mam także nadzieję na dalszą współpracę w propagowaniu wiedzy i należnego szacunku wobec Pana Generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz pozostałych naszych wielkich Bohaterów Narodowych z czasów Księstwa Warszawskiego, tym bardziej, że okrągłych rocznic nie brakuje, choćby w tym roku.
        Ponadto, jako inicjator i współorganizator nadsyłam, zamieszczone poniżej linki do opublikowanych w Internecie 52 relacji i 3 nagrań z ww. uroczystości, które, wraz z 16 zapowiedziami tych uroczystości (do których linki również zamieściłem poniżej) oraz, wraz z relacjami opublikowanymi z tych uroczystości w 9 gazetach papierowych, sprawiły, że o tych 8 uroczystościach z 2 sierpnia 2020 r. dowiedziało się co najmniej kilkadziesiąt (a może nawet kilkaset) tysięcy Polaków w całym kraju i zagranicą. Zapisy cyfrowe ww. gazet [od B-1, do B-9], a także 5 artykułów mojego autorstwa na temat uroczystości zorganizowanych w 1949 r. ku czci Pana Generała Jana Henryka Dąbrowskiego przez księdza wikarego Karola Wojtyłę [od A-1, do A-5] można do niedzieli 17.01.2020 r. włącznie, bezpłatnie pobrać z portalu We Transfer, na którym je zamieściłem pod linkiem: https://we.tl/t-4YE0eBBLBU , wystarczy tylko kliknąć tam w słowo "Download" i zapisać na swoim komputerze folder pt. "wetransfer-5f78f0", w którym, prócz ww. gazet (w sumie 14stu - każda podpisana) zamieściłem 51 fotografii ze wszystkich 8 uroczystości, które opracowałem graficznie i na moją prośbę zostały opublikowane na portalu Muzeum w Winnej Górze (http://dabrowski-winnagora.pl/?p=817), a także w tym folderze na We Transfer zamieściłem dokument tekstowy z opisami tych fotografii, oraz kilka dodatkowych fotografii pokazujących przygotowania do uroczystości w Pierzchowcu, oraz z uroczystości w Winnej Górze koło Poznania - i przypominam, że wszystkie ww. publikacje i fotografie są chronione przez ustawę o prawie autorskim i dlatego, przysyłam je wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku własnego i proszę ich nie publikować bez zgody autorów.
        Tytułem wyjaśnienia, dodam jeszcze, że to właśnie ww. publikacje w Internecie, a szczególnie w gazetach papierowych, spowodowały, że dopiero teraz rozsyłam podziękowania za udział i współorganizację uroczystości 2 sierpnia 2020 r., albowiem, ponad 1 miesiąc (sierpień) zajęło mi zgromadzenie ww. fotografii i ponad 2 miesiące (wrzesień-październik) zajęło mi dogadywanie się z ponad 60 redakcjami portali internetowych w całym kraju, aby zamieściły napisaną przeze mnie relację ogólnopolską ze wszystkich 8 ww. uroczystości wraz z tymi fotografiami - i bardzo chciałem opublikować tę relację ogólnopolską chociaż w jednej gazecie papierowej i zabiegałem o to, aż do połowy grudnia 2020 r., bo istniała realna szansa, że może np. z uwagi na Święto Niepodległości 11 Listopada, albo z racji na koniec roku, zostanie opublikowana np. w listopadowym numerze gazety Ordynariatu Wojska Polskiego, albo np. w numerze z 20 grudnia 2020 r. jeszcze jednej gazety - i w ten sposób powstała kilkumiesięczna zwłoka, bo nie chciałem osobno rozsyłać podziękowań i osobno materiałów prasowych - i chociaż, ostatecznie, ogólnopolska relacja nie trafiła na łamy żadnej z gazet papierowych, to jednak, w tym czasie udało mi się doprowadzić do opublikowania jej wraz z ww. 51 fotografiami na 15 portalach internetowych w całej Polsce (linki poniżej), a także miałem udział w opublikowaniu w kilku gazetach papierowych i w kilku portalach internetowych relacji z pojedynczych uroczystości, które odbyły się 2 sierpnia 2020 r., a także udało mi się opublikować 2 najobszerniejsze artykuły historyczne opisujące spotkania z księdzem Karolem Wojtyłą przed pomnikiem w Pierzchowcu w 1949 r. (pierwszy w numerze "Głosu Powiatu Średzkiego" z 12 sierpnia 2020 r., a drugi w numerze "Misericordia" z listopada 2020 r.) i dzięki temu mogę teraz wszystkim rozesłać wraz z podziękowaniami pełną informację prasową na temat uroczystości w 1949 r. i w 2020 r. i pokazać, do jak szerokiego grona czytelników ta informacja trafiła.
        Natomiast, na koniec - korzystając z okazji niedawno minionych Świąt - chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności w 2021 roku.

Z poważaniem
działacz społeczny z Kielc
Adam W. Gorycki
Kielce, 12 stycznia 2021 roku
Kolęda Misyjna

        Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku w naszej parafii miała miejsce kolęda misyjna. Nie mogła się ona odbyć w tradycyjnej formie ze względu na pandemię. Jednak nasi uczniowie pamiętając o dzieciach masajskich kwestowali 3 stycznia po każdej mszy świętej, aby pomóc Masajom poznać Chrystusa i ulżyć w ich codziennym życiu. Wśród Masajów pracuje dwóch misjonarzy z Krakowa: ks. Marek Gizicki i ks. Krzysztof Kasprzak. Prowadzą oni wiele dzieł: od głoszenia Ewangelii do pomocy najbiedniejszym, w tym również i dzieciom. Dlatego cieszy fakt, że mogliśmy się włączyć w to dzieło. Bardzo dziękuję wszystkim uczniom oraz ich rodzicom za pomoc w przygotowaniu tegorocznej kolędy.

- galeria zdjęć


Rozstrzygniecie konkursu profilaktycznego

        Rozstrzygniecie konkursu profilaktycznego
Laureaci:
Kategoria 4-6
1 miejsce - Milena Król kl. 4
2 miejsce - Bartosz Pamuła kl.4, Jakub Mikuła kl. 4
3 miejsce - Oliwia Długosz kl. 6, Szymon Gajec kl. 4

Kategoria 7-8
1 miejsce - Martyna Król kl. 7
2 miejsce - Jakub Zając kl. 7

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
Dofinansowanie zakupu komputera

        W terminie do dnia 30.12.2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Szczegółowe infomacje -> TUTAJ.
Szkolny konkurs kolęd i pastorałek (on-line)

        Konkurs jest jednoetapowy - przesłanie nagrania na adres email marcin.korbut@sppierzchow.pl bądź linku do serwisu youtube.com do 17 grudnia 2020 r.
Celem konkursu jest:
1. Krzewienie tradycji wśród społeczności szkolnej.
2. Pobudzenie uczniów do wykonywania tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek.
3. Popularyzacja śpiewania wśród uczniów.
4. Promowanie młodych talentów.
5. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji utworów.
6. Popularyzacja wartościowych treści muzycznych i literackich w kolędach i pastorałkach.
Kategorie: klasy 0-3 oraz 4-8.
Należy pamiętać że jury będzie głównie oceniało za wykonanie wokalne (czystość intonacji, frazowanie, wybór polskiej kolędy/pastorałki, ogólny wyraz artystyczny, strój, postawę śpiewaczą i znajomość tekstu.
Można wykonać 2 kolędy/pastorałki, jednakże należy pamiętać, że maksymalny czas prezentacji video to 3 minuty. Nagranie można wykonać na smartfonie wraz z podkładem muzycznym lub grając na instrumencie, solo lub z rodziną, rodzeństwem itp. (Za udział 6 z muzyki, a dla zwycięzców nagrody)
Z A P R A S Z A M Y ! .
Zdalna Szkoła +

        W ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła +" nasza szkoła otrzymała 3 laptopy.

Akcja charytatywna

        W październiku dziewczynki z klasy VI: Oliwia Długosz, Natalia Wiatr, Sara Mikuła oraz Gabriela Surma zorganizowały akcję, której celem było zbieranie produktów dla schroniska "Obrony praw zwierząt w Borku". I właśnie w sobotę akcja została zakończona, wszystkie zebrane produkty dotarły do schroniska dzięki pomocy rodziców. Wszystkim dobroczyńcom, którzy przyczynili się do polepszenia bytu zwierząt - DZIĘKUJEMY!
        Pamiętajmy! Pomagając potrzebującym, nie zmienimy całego świata, ale możemy zmienić czyjś świat!

- galeria zdjęć


Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.11.2020r. odeszła Pani Helena Wojtas, wieloletnia Dyrektor naszej szkoły. Była niezwykle ciepłą i dobrą osobą. Przez wiele lat z ogromnym zaangażowaniem była niedościgłą strażniczką wiedzy i szkolnej tradycji oraz pamięci o gen. Janie Henryku Dąbrowskim i Hymnie Narodowym. Dzięki niej całe pokolenia mieszkańców i gości przybywających do Pierzchowa poznawały historię i tradycję tego miejsca. Ale przedewszystkim była cudownym człowiekiem, nauczycielem i mistrzem dla swoich wychowankow i młodszych koleżanek i kolegów nauczycieli. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Nauczanie zdalne - plan lekcji

        Plan lekcji.
Konkurs profilaktyczny dla kl. IV-VIII

        Szkolny konkurs profilaktyczny na plakat o szkodliwości palenia papierosów -> regulamin.
Nauczanie zdalne wydłużone

        Nauczanie zdalne zostało wydłużone do o 23.12.2020 r.

Nauczanie zdalne w kl.I-IIIKształcenie na odległość - poradnik dla klas I-III.
Nauczanie zdalne - regulaminRegulamin pracy zdalnej.
Zarządzenie nr 12.
Zarządzenie nr 13.
Rocznica Odzyskania Niepodległości - kl. II

        Z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości uczniowie kl. II wykonali kotyliony i mimo nauki zdalnej postanowili odświętnym strojem uczcić ten dzień i oddać hołd wszystkim poległym w obronie Ojczyzny. Niektórzy odwiedzali też miejsca pamięci narodowej. Jesteśmy to winni bohaterom.

- galeria zdjęć


Konkursy kuratoryjne - komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

        W związku z przejściem na tryb zdalnego nauczania w klasach 4-8 szkół podstawowych nie odbędą się etapy szkolne konkursów kuratoryjnych oraz konkursy tematyczne-> informacje sczegółowe.


Challenge dla Leosia

        Nasza szkoła podjęła wyzwanie SP w Niegowici i włączyła się w pomoc dla Leosia.
Zapraszamy do obejrzenia:
- wyzwania SP w Niegowici
- ćwiczeń w wykonaniu SP w Pierzchowie.
Zachęcamy do zapoznania się z historią chłopca oraz do wpłat -> informacje sczegółowe.


- galeria zdjęć


Odwiedziny Shiro

        Dzisiaj, 5 października, odwiedził nas słodki Shiro - pies Pani Kingi. Wyjątkowy to pieseczek, "malutki", przyjazny i bardzo dobrze wychowany. Był na kilku lekcjach języka polskiego w różnych klasach. A potem odwiedził wszystkich uczniów w ich salach lekcyjnych. Uczniowie byli zachwyceni. Shiro chyba też się podobało bo przyjaźnie machał ogonem. Chcielibyśmy mieć takich gości częściej.
        Uczniowie i Nauczyciele naszej szkoły nie są obojętni na los zwierząt. Od 2 tygodni trwa w naszej szkole, zbiórki karmy dla schroniska w Borku. Akcje zapoczątkowały dziewczynki z klasy VI. Zachęcamy wszystkich ludzi wielkiego serca do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Karmę oraz koce można pozostawiać u Pań woźnych. Pamiętajcie moi drodzy, aby karma którą przynosicie była dobrej jakości. Jedzenie o niskiej zawartości ważnych dla psów i kotów składników nie służy wygłodniałym, często po smutnych przejściach zwierzętom. Zima to wyjątkowo trudny czas dla czworonogów, bez pomocy ludzi ciężko będzie im przetrwać.

- galeria zdjęć


Ognisko kl.2

        W dniu 5 października kl.2 udała się na wycieczkę w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Spacerkiem doszliśmy do Pierzchowca pod pomnik i kopiec patrona naszej szkoły gen. J.H. Dąbrowskiego. Następnym punktem naszej wycieczki było ognisko przygotowane przez rodziców, którzy zadbali także o pyszny poczęstunek. W czasie trwania ogniska było wiele zabaw, konkursów i piosenek. Największą atrakcją okazały się bale słomy, które dostarczył nam tata Natalki. Zabawom nie było końca, wszyscy byli mocno zaangażowani wspinaniem się na bale, a potem konkursem zorganizowanym przez p. Jana. Konkurs polegał na toczeniu bali, kto pierwszy do mety... Wszyscy radośni i szczęśliwi wróciliśmy do szkoły. Długo będziemy pamiętać ten czas, w którym uczyliśmy się współpracy i wspólnej zabawy. Dziękujemy rodzicom za to, że zadbali o nasze brzuszki, ziemniaki z ogniska smakowały wyśmienicie!!!

- galeria zdjęć


Ślubowanie kl.1

        25.09.2020r.

- galeria zdjęć


Ognisko kl.5

        16.09.2020r.

- galeria zdjęć


Nowe godziny rozpoczynania lekcji

ROK SZKOLNY 2019/2020
ROK SZKOLNY 2018/2019
ROK SZKOLNY 2017/2018
ROK SZKOLNY 2016/2017
ROK SZKOLNY 2015/2016
ROK SZKOLNY 2014/2015
ROK SZKOLNY 2013/2014
ROK SZKOLNY 2012/2013
ROK SZKOLNY 2011/2012
ROK SZKOLNY 2010/2011
ROK SZKOLNY 2009/2010
ROK SZKOLNY 2008/2009
ROK SZKOLNY 2007/2008
ROK SZKOLNY 2006/2007